Gevolgen van het coronavirus in de bouw

15 april 2020 Bron: Bouw & Wonen
Gevolgen van het coronavirus in de bouw
Bouwbedrijven merken de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. Bestaande opdrachten vallen weg en nieuwe opdrachten worden uitgesteld of blijven uit. Daarnaast adviseert de Nederlandse overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit is echter niet mogelijk in de bouw. Op het moment dat de aannemer besluit dat werknemers thuis moeten blijven, valt de bouw stil.

Contracten tussen ketenpartners

Het coronavirus treft de hele bevolking, waardoor het ook serieuze gevolgen kan hebben voor de betrokken ketenpartners in de bouwsector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van de bouwplaats die wordt beÔnvloed door een door de overheid afgekondigde maatregel, de bouwtijd, problemen met het leveren van (bouw)materialen en doorlopende bouwplaatskosten. Ondernemers in de bouw moeten overal zien te bezuinigen, van een goedkope autoverzekering tot een inkrimping van het personeelsbestand. De impact zal zich voornamelijk uiten in de financiŽle aanspraken die partners over en weer proberen neer te leggen.

Het advies van de premier

Werknemers dienen zo veel mogelijk thuis te blijven. Momenteel is dit nog steeds het geldende advies van de overheid en zijn er geen verplicht opgelegde quarantainemaatregelen voor de gehele bevolking, zoals in bijvoorbeeld ItaliŽ wel het geval is. Werknemers zijn dus vrij om naar hun werk te gaan en het advies van de overheid in de wind te slaan. Doordat het gaat om een advies en geen overheidsmaatregel, heeft dit gevolgen voor de schadetoewijzing. Een aannemer die besluit om het advies van premier Rutte op te volgen, waardoor vervolgens het bouwproject vertraging oploopt, maakt hierbij een eigen keuze. Het lijkt er tot nu toe op dat deze schade in beginsel voor rekening van de aannemer komt. Het moet nog blijken of dit daadwerkelijk zo is. Volgens De Confederatie Bouw is er duidelijk sprake van overmacht.

FinanciŽle schade

Indien de overheid in de toekomst een wijziging aanbrengt en een wettelijke maatregel of beschikking voorschrijft waardoor werknemers niet meer naar het werk toe mogen, heeft dit mogelijk gevolgen voor de schadetoewijzing. Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen. Als de maatregel in werking treedt op de dag van het sluiten van de overeenkomst, wordt de aannemer geacht om bekend te zijn met de maatregel. Eventuele schade die uit de maatregel voortvloeit, komt hierdoor voor rekening van de aannemer. Indien de maatregel in werking treedt na het sluiten van de aanneemovereenkomst, staat dit meer ter discussie. Zo is er de vraag of de aannemer dit kon zien aankomen of moest zien aankomen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. In dit geval had de aannemer de kans om mogelijke extra kosten in de prijs te verdisconteren. Is dit niet het geval? Dan komt de schade op het bord van de opdrachtgever en dient deze te compenseren.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo