Nieuwbouw

Gegevensbeheer: de volgende uitdaging voor de digitalisering van de bouwsector

Gegevensbeheer: de volgende uitdaging voor de digitalisering van de bouwsector
Nu er nieuwe, innovatieve oplossingen op de markt komen, staat de bouwsector aan de vooravond van een nieuwe golf van digitale transformatie, die fundamenteel zal veranderen hoe projecten ter plaatse worden gebouwd met behulp van inzichten, automatisering en AI. Een van de belangrijkste voordelen van een dergelijke digitalisering is de mogelijkheid om een grote hoeveelheid gegevens over veel verschillende aspecten van een bouwproject te verzamelen, te sorteren en op te slaan. De grootste uitdaging zit echter in het koppelen van deze verschillende gegevens om ze te kunnen analyseren en optimaal te gebruiken.

De laatste jaren is digitale transformatie in alle sectoren verschoven van een beweging naar een noodzaak. In de bouw breidt de wereld van 'ConTech' en 'PropTech' zich voortdurend uit naarmate er nieuwe, innovatieve oplossingen op de markt komen. Deze grote ideeën helpen bouwbedrijven om digitale transformatie te omarmen, van het digitaliseren van workflows tot het fundamenteel transformeren van hoe projecten ter plaatse worden gebouwd met behulp van inzichten, automatisering en AI.

Veel bouwbedrijven gebruiken gegevensanalyses om hun activiteiten te verbeteren en hun toekomstige strategieën aan te sturen. Deze inzichten zijn van vitaal belang voor de veiligheid en helpen projectleiders om nauwkeurige tijdschema's te maken met een verbeterde efficiëntie, maar ze ondersteunen werknemers ook bij het handhaven van workflow. Het is dan ook geen verrassing dat de bouw snel overgaat op het Internet of Things (IoT), een netwerk van op internet gerichte objecten die gegevens doorgeven aan een centraal systeem, om in elke fase van een bouwwerk real-time informatie te verkrijgen.

Geconnecteerde drones, voertuigen op de bouwplaats, gereedschap en slimme batterijen die de onderhoudsbehoeften bewaken en zelfs slimme veiligheidshelmen die de activiteit van werknemers volgen, helpen de voortgang op de bouwplaats te bewaken en geven real-time gegevens door. De mogelijkheden zijn eindeloos en de hoeveelheid gegevens per project in de bouwsector is de afgelopen drie jaar verdubbeld.

In België loopt de sector echter nog steeds achter als het gaat om profiteren van digitalisering. FMI Consultingondervroeg belangrijke spelers in de bouwsector, en daaruit bleek dat één op de drie bouwbedrijven verklaart dat 50% van de gegevens waarover ze vandaag beschikken fout zijn en dat slechts 12% van de respondenten consequent gebruik maakt van de beschikbare data bij het nemen van beslissingen. Het belangrijkste probleem bij gegevensanalyse is inderdaad niet meer het verzamelen ervan, maar het exploiteren ervan op een verbonden, gecentraliseerde en efficiënte manier. Echter, gegevens uit verschillende bronnen kunnen niet gemakkelijk en naadloos worden gecombineerd. In feite worden verschillende processen vaak geïmplementeerd in divisies die niet met elkaar verbonden zijn, waardoor gegevens handmatig moeten worden gekopieerd met een groot risico op ontbrekende gegevens en fouten.

Bovendien identificeert de studie de drie belangrijkste obstakels voor de digitalisering van de sector:
  1. Verlies van tijd of budget door het gebruik van ongestructureerde en ongebruikte bouwgegevens door verouderde processen of niet-geïntegreerde tools;
  2. gebrek aan transparantie door niet-geautomatiseerde processen;
  3. verminderde productiviteit door het verkokerde gebruik van verschillende verbonden tools.

Gelukkig bestaan er oplossingen. Sommige bedrijven ontwikkelen zeer sterke en complexe technologieën die, in combinatie met de juiste apparatuur zoals een professionele Panasonic Toughbook robuuste tablet of computer, mensen, processen en gegevens door hele bouwprojecten heen naadloos en gecentraliseerd met elkaar kunnen verbinden. Met software- en cloudoplossingen, zoals van MTWO by SoftwareOne, kunnen bouwbedrijven enorme hoeveelheden gegevens verzamelen, sorteren, opslaan en analyseren in een unieke, geïntegreerde interface. Deze gegevens kunnen enerzijds betrekking hebben op Enterprise Digitalisering (beheer van bedrijfsgegevens, documenten, workflow, partners en middelen) en anderzijds op 5D BIM Lifecycle Management (beheer van BIM-modellen, raming, hoeveelheidsberekening, planning, simulaties, aanbestedingen en biedingen, kwaliteit en veiligheid, rapportage of facturering, enz.)

De voordelen zijn aanzienlijk en kunnen bouwbedrijven helpen bij hun hele digitaliseringsproces, van haalbaarheidsbeoordeling tot metingen, uitvoering en follow-ups.

Ook interessant