Algemeen

Geen herstel voor bouw- en installatiesector dit jaar

Geen herstel voor bouw- en installatiesector dit jaar
De bouw- en installatiesector zal in 2024 niet groeien in België. Dat is de verwachting van Embuild. Na een teleurstellend 2023 waarin de bouwactiviteit met 0,7% afnam, wordt hooguit stabilisatie voorzien. "Het herstel blijft dus uit in de bouw- en installatiesector en dat is zorgwekkend," zegt Niko Demeester, CEO van Embuild. De verwachte nulgroei is het gevolg van twee tegengestelde ontwikkelingen: de crisis in de nieuwbouw blijft voortduren met een daling van 5%, terwijl de infrastructuurwerken een groei van 4,4% laten zien. De woningrenovatie vertoont een lichte verbetering dit jaar. Ondanks de moeilijke budgettaire situatie roept Embuild de komende regeringen op om noodzakelijke investeringen en fiscale prikkels te bieden. Dit is essentieel om urgente maatschappelijke problemen, zoals de wooncrisis, verkeersopstoppingen en verouderde infrastructuur, aan te pakken.

In 2024 blijft de nieuwbouw van woningen in een diepe crisis verkeren. Embuild verwacht dit jaar opnieuw een daling van 5% voor dit segment, na een afname van 7,1% vorig jaar. De renovatie van woningen ziet er beter uit, met een verwachte groei van 1,6% in 2024, iets meer dan de 1,2% groei van vorig jaar. Echter, deze groei is niet voldoende om tegen 2050 aan de Europese koolstofvrije normen te voldoen. Het renovatietempo moet drastisch omhoog: verdrievoudigd in Vlaanderen en zelfs verviervoudigd in Brussel en Wallonië.

De bouw van nieuwe non-residentiële gebouwen kreeg het sinds covid hard te verduren, maar 2024 blijkt een keerpunt te zijn: de activiteit neemt met 0,9% toe. Er worden dus o.a. opnieuw meer kantoor- en winkelruimtes gebouwd. De renovatie van non-residentiële gebouwen gaat daarentegen na drie positieve jaren opnieuw achteruit, meer bepaald met 2%. Dat heeft grotendeels te maken met de voltooiing van het herstelplan na de overstromingen van juli 2021, van de Europese relanceplannen en van het Waals ziekenhuisrenovatieplan.

Goed nieuws is er dit jaar opnieuw voor de infrastructuurwerken, met een sterke stijging van 4,4% en dit na al een toename met 4,9% in 2023. Dat is niet onlogisch, want een steeds wederkerend effect in aanloop van verkiezingen. Heel wat lokale en regionale overheden voeren dan typisch nog veel nieuwe werken of verfraaiingen door. Gevolg is wel dat het voor deze sector in 2025 een pak moeilijker zal worden, met een verwachte daling dan van 2,2%.

Niko Demeester, CEO van Embuild:
"Nu de nieuwe regeringen gevormd worden, zijn investeringen en stimuli absoluut noodzakelijk om een aantal maatschappelijke problemen, zoals de groeiende wooncrisis, de vele files en de belabberde publieke infrastructuur, grondig aan te pakken. De bouw kan die problemen mee helpen oplossen, maar heeft daarvoor nood aan beleidsondersteuning, ook al beseffen we dat de budgettaire toestand zeer moeilijk is. Zo is het noodzakelijk om de btw 6% op sloop-wederopbouw opnieuw voor verkoopprojecten in te voeren, net zoals dat nu al het geval is voor private of verhuurprojecten. Om de bevolkingsgroei en de toename van singles en éénoudergezinnen op te vangen, moeten we tegen 2030 immers 225.000 extra wooneenheden bouwen in heel België en die extra capaciteit kan enkel worden gecreëerd door projectontwikkeling."


Voor Vlaanderen pleit de bouwfederatie voor een renovatiekorting, zodat de kostprijs van energetische renovaties volledig verrekend wordt in de woningprijzen. In Wallonië moeten de registratierechten verlaagd worden, terwijl in Brussel energetische renovatie verder ondersteund moet worden.

Daarnaast hebben de verschillende overheden in ons land nog heel wat werk om hun infrastructuur (wegen, bruggen, waterwegen, fietspaden, scholen, culturele centra, zwembaden, sportfaciliteiten, …) grondig op te waarderen. In 2023 en 2024 wordt hier terecht veel in geïnvesteerd, maar na de verkiezingen en het wegvallen van de relanceplannen vallen deze investeringen vanaf 2025 fors terug. En dat terwijl blijvende uitgaven hierin nodig zijn om ons land 'future proof' te maken. Om die reden moeten de overheidsinvesteringen, die in 2023 2,9% van het BBP uitmaakten, tegen 2029 opgetrokken worden naar 4% en tegen 2034 naar 5% van het BBP. Dat moet zelfs binnen de moeilijke budgettaire context mogelijk zijn. De meeste andere Europese landen investeren immers proportioneel meer tot aanzienlijk meer in hun infrastructuur, zijn aan dezelfde begrotingsregels gebonden en heffen bovendien minder belastingen.

Build for Life