Verbouwen

Bouwunie pleit voor flexibel renovatieplan: van E naar A in 15 jaar

Bouwunie pleit voor flexibel renovatieplan: van E naar A in 15 jaar
Vlaanderen heeft de renovatieplicht ingesteld om de klimaatdoelstellingen te behalen. Een bijkomend voordeel is dat de prijzen van huizen met een slechte EPC-score dalen, waardoor kopers meer budget overhouden voor renovaties. Toch waarschuwt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens dat "de huidige renovatieplicht niet genoeg is om alle woningen tegen 2050 klimaatneutraal te maken." Momenteel moeten kopers van een huis met label E of F binnen vijf jaar renoveren tot minstens label D. Als je daarna in het huis blijft wonen, is er geen verdere verplichting om te renoveren naar label A. Pas bij een volgende verkoop gelden er weer nieuwe renovatieverplichtingen.

Volgens Bouwunie moet dit anders. De bouworganisatie pleit voor een onmiddellijke verplichting om te renoveren tot label A. Maar, zo erkent Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens, "5 jaar is te krap voor van E of F naar A moet gaan. Krap in tijd, maar vooral ook krap om het financieel te bolwerken".

Daarom lanceert Bouwunie het idee van een individueel renovatiemasterplan. Concreet: "Koop je een huis met label E of F, dan moet je zoals wettelijk bepaald binnen de 5 jaar het label D halen. In het voorstel van Bouwunie moet je vervolgens binnen een redelijke termijn van 10 tot 15 jaar het label A halen". Hiertoe moet je binnen de 2 jaar na aankoop van de woning een individueel renovatiemasterplan indienen dat aantoont hoe je binnen die termijn tot label A komt. "Op die manier werken we actief mee aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. En krijgen consumenten meer ruimte om investeringen te spreiden", aldus Waeytens.

Voorts pleit Bouwunie voor het verlagen van de elektriciteitsprijs om warmtepompen aantrekkelijker te maken. En voor een grondige hervorming van de EPC-attesten.

Met een renovatiemasterplan vermijd je volgens de bouworganisatie ook zogenaamde lock-ins. Of doekjes voor het bloeden. Bijvoorbeeld wanneer je vlug het dak isoleert om het label D te halen, terwijl je eigenlijk de volledige dakstructuur had moeten aanpakken. Het individueel renovatiemasterplan geeft consumenten niet alleen meer tijd om te renoveren, waardoor het financieel ook haalbaarder wordt. Maar ook een vooruitzicht op een gestructureerde, gefaseerde uitrol van de noodzakelijke investeringen om tot label A te komen.

Bouwunie ziet 10 tot 15 jaar als een redelijke termijn om van E of F naar label A te gaan. Bouwunie heeft dit voorstel samen met de andere actoren uit de bouwsector overgemaakt aan de Vlaamse regeringonderhandelaars.