Algemeen

Data Connection Center speelt sleutelrol in efficiëntere en duurzame bouwsector

 Data Connection Center speelt sleutelrol in efficiëntere en duurzame bouwsector
De bouwsector is volop in ontwikkeling, waarbij connectiviteit en meetbaarheid steeds belangrijker worden. Momenteel is er in de sector nog een gebrek aan kennis over de beschikbare en toekomstige technologieën. Daarom heeft Buildwise, het kennis- en innovatiecentrum van de bouwsector, een VLAIO- en EFRO-project op maat ontwikkeld: het Data Connection Center (DCC).

Deze belevingsruimte in het Experience Center van Buildwise in Zaventem toont de mogelijkheden van onder andere datacaptatie, monitoring en het 'Internet of Things'. Slim omgaan met data kan invloed hebben op de beperkte productiviteitsgroei en efficiëntie, evenals op vraagstukken rond energie, klimaat, duurzaamheid en circulariteit. Vlaams Minister Jo Brouns benadrukt dat het nieuwe Data Connection Center een cruciale rol zal spelen in het informeren en inspireren van de sector.

Data zijn voor heel wat sectoren het nieuwe goud, en de bouw is daar geen uitzondering op. De sector heeft te kampen met heel wat uitdagingen. Digitale technologie, zoals monitoring en datacaptatie, kan daarop minstens een gedeeltelijk antwoord bieden - zowel voor het bouwproces (vb. opvolgen van een drogingsproces tijdens uitvoering) als voor het opbouwen van vertrouwen in innovaties (vb. live monitoren van nieuwe materialen of systemen). De mogelijkheden van datagebruik zijn evenwel nog te weinig gekend in de sector. Om dat potentieel beter te benutten en de bouwsector te ondersteunen, opende Buildwise in Zaventem het Data Connection Center (DCC). In deze 'controlekamer' worden data afkomstig van verschillende toepassingen en bronnen verzameld en gevisualiseerd. Daarna wordt deze data gebruikt om processen, materialen of verbruiken in kaart te brengen, op te volgen en vervolgens te optimaliseren.

Een bezoek aan het DCC laat bouwprofessionals kennismaken met de mogelijkheden van data, monitoring en 'the Internet of Things' (IoT), en met het samenbrengen en afstemmen van verschillende metingen en gecapteerde data. Zo krijgen ze aan de hand van verschillende voorbeelden inzicht in de voordelen en mogelijkheden doorheen verschillende projectfases, zoals het live monitoren van het Buildwisegebouw waarin het DCC zich bevindt en van een oudere brug in het kader van preventief onderhoud. Het Data Connection Center moet aannemers en installateurs stimuleren om de eerste stappen te zetten in de richting van datacaptatie. Naast het aspect 'beleven' is de infrastructuur ook geschikt voor onderzoek en het uitwerken van testen en demonstraties afgestemd op de specifieke werking of vragen van individuele bedrijven.

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw:
"We erkennen het cruciale belang van data in de Belgische bouwsector. Het Data Connection Center van Buildwise speelt hierin een sleutelrol door innovatieve oplossingen aan te reiken die de efficiëntie en duurzaamheid in de bouwsector verhogen. Dit initiatief benadrukt de kracht van data-analyse in het moderniseren van bouwprocessen en het stimuleren van technologische vooruitgang."


"Onze werven en onze bebouwde omgeving gaan ons steeds meer feedback geven over de prestaties van een gebouw en van materialen, de status van het proces, risicobeheer… Het is belangrijk dat onze bouwprofessionals daar helemaal in mee zijn", zegt Charlotte Euben, Innovation Manager bij Buildwise. "Met het Data Connection Center kunnen we aannemers en installateurs de voordelen laten beleven van het gericht verzamelen en interpreteren van data. Denken we maar aan lekdetectie voor dakdekkers, optimaliseren van verbruik of ontwikkeling van as-a-service-modellen voor installateurs, of automatische werfopvolging voor algemene aannemers. Bovendien kunnen we in het DCC samen nieuwe concepten uitwerken en testen!"


Voor meer informatie over het Data Connection Center en over hoe bouwbedrijven een demonstratie kunnen krijgen (Zaventem), klik hier: Experience Centers (buildwise.be)

Het Data Connection Center is een belangrijk project voor innovatie in de bouwsector en wordt naast de eigen inbreng van Buildwise financieel ondersteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€162.040) en het Fonds voor Innoveren en Ondernemen (€ 40.510). De totale kostprijs van het project bedraagt € 405.100.

Build for Life