Algemeen

Geen bouwshift zonder meer, meer, meer

Geen bouwshift zonder meer, meer, meer
Embuild Vlaanderen trekt aan de alarmbel en stelt dat Vlaanderen op een standstill afstevent. De Vlaamse provincies dokteren momenteel ruimtelijke plannen uit, maar die sturen aan op minder, minder, minder. Terwijl een bouwshift niet slaagt zonder meer, meer, meer. De focus ligt louter op het beperken van bouwmogelijkheden. Plannen voor valabele alternatieven voor de honderdduizenden huishoudens die er in de volgende jaren bijkomen, zijn niet te bekennen.`

Net zo min als er rekening wordt gehouden met de vele maatschappelijke uitdagingen zoals woonbehoeften, de energietransitie, watergevoelige kernen, groene ruimte in kernen, elektromobiliteit enz. Kortom, de provinciale ruimtelijke plannen blijven steken in eenzijdige restricties en maken wonen voor huishoudens enkel moeilijker en duurder. Daarom roept Embuild Vlaanderen op om met meer stadsvernieuwingsfondsen en PPS-formules een actieve bouwshift te lanceren als positief tegengewicht voor de huidige, verlammende aanpak.

Lees de blog hier.

Ook interessant


Build for Life