Eerstesteenlegging forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen

  BE   24 februari 2014 Bron: Regie der gebouwen
Op 24 februari 2014 werd de eerste steen gelegd van het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen. Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Annemie Turtelboom, minister van Justitie waren ook op 7 januari 2014 aanwezig bij de start van de werfinrichting. Servais Verherstraeten: ”Ik merk dat sinds januari de werf al goed is opgeschoten en dat het ganse team gemotiveerd is om de eindmeet te halen. Het FPC wordt gebouwd op een terrein van bijna 4 hectare aan de Beatrijslaan 100 op Linkeroever, nabij de Burchtse Weel. Vanaf eind 2016 zullen hier 180 geďnterneerden, geesteszieken die veroordeeld zijn voor criminele feiten, worden opgevangen. De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis maar dan met een hoge graad van beveiliging.”

Het multidisciplinair studieteam VK Studio Architects, Planners & Designers stond in voor het ontwerp met inbegrip van de speciale technieken. De bouwvergunning werd in mei 2012 verleend. De werken worden uitgevoerd door de firma Denys nv uit Wondelgem.

De realisatie van het FPC in Antwerpen gaat gepaard met een investering van 60 miljoen euro (aanwerving van de grond, studies en bouwkost) op basis van een klassieke eigendomsverwerving.

Servais Verherstraeten: “Bij de realisatie van grote bouwprojecten zoals de nieuwe gevangenissen, is het gebruik van een DBFM-procedure (publiek-private samenwerking) nuttig. Voor het FPC in Antwerpen heb ik beslist om te werken via de klassieke financieringswijze en eigen investeringsbudgetten wat op termijn voordeliger is voor de staatskas.”

Het centrum zal uit drie gebouwen bestaan die met elkaar in verbinding staan. Ze zullen een verschillende gradatie van gesloten naar open regime hebben, naargelang de vereiste behandeling van de patiënten.
  • Het centrale gebouw in U-vorm omvat de inkomhal, het bezoekerscomplex, de administratie, de technische dienst, werkplaatsen, een sporthal, een medisch centrum en een ondergrondse parking.
  • De gesloten afdeling bestaat uit een langgerekte balkvormig volume met kamers en leefeenheden. Deze afdeling bestaat uit 2 subafdelingen (Observatie/oriëntatie en Intensieve behandeling).
  • De open afdeling is ondergebracht in een gebouw in Y-vorm. Bijzonder aan dit gebouw is dat het wordt gebouwd op kolommen zodat het natuurlijk terrein onder het gebouw kan doorlopen. Zo ontstaat een vrij zicht op het achterliggende natuurgebied.

Gelet op de specifieke aard van het centrum, wordt een hoge draagafsluiting (enkel ter plaatse van de open afdeling), een 6 meter hoge omheiningsmuur en camerabewaking voorzien. De muur zal minder hoog lijken omdat hij in een gracht wordt geplaatst van 2 meter diepte. De gracht dient ook als regenwaterbuffer.

forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen
© VK Studio Architects, Planners and Designers

De uitbating van het centrum wordt georganiseerd door de FOD Justitie in samenwerking met het departement Volksgezondheid.

Het centrum wordt een voorbeeld van duurzaam bouwen en duurzaam energiegebruik. Er wordt super-isolerend en zonwerend glas voorzien en op een gedeelte van het dakoppervlakte wordt een groendak aangelegd. Op het dak van de open afdeling worden zonnepanelen geplaatst voor de productie van een deel van het sanitair warm water. Het regenwater wordt gerecupereerd en hergebruikt.

Het centrum haalt een K-peil 20 ŕ 25.

Dit voorjaar zal het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum in Wondelgem bij Gent haar deuren openen zodat er zo’n 270 geďnterneerde patiënten kunnen worden opvangen.

Servais Verherstraeten: “Sedert vele jaren verblijven al te vaak geďnterneerden in gewone gevangenissen terwijl ze daar eigenlijk niet thuishoren. Dit jaar boeken wij een eerste concreet resultaat met de creatie van gespecialiseerde opvang voor 270 gedetineerden in Gent en in 2016 komen daar nog eens 180 plaatsen bij in Antwerpen.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo