Eerste asbestcongres geeft start voor milieuveilig verwijderen van asbest op daken

  BE   7 december 2018 Bron: Confederatie Bouw
Eerste asbestcongres geeft start voor milieuveilig verwijderen van asbest op daken
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat dat in 2019 meer dan 86 miljoen m2 asbestcementen dak- en gevelbekleding op de Vlaamse gebouwen ligt. Ongeveer 30,5 miljoen m˛ van dit asbestcement ligt op daken en tegen gevels van huizen en appartementen. Op het eerste asbestcongres dat vandaag plaatsvindt, wordt het asbestcharter voor dakaannemers voorgesteld. Het asbestcharter heeft tot doel een asbestveilige manier van werken bij de aangesloten dakaannemers te borgen. Dakaannemers die zich bij het charter aansluiten, kunnen zich als asbestveilige bouwpartner bij de klant-opdrachtgever kenbaar maken.

Het asbestcharter voor dakaannemers is een gezamenlijk initiatief van de OVAM, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Bouwunie. Het charter kadert in de uitrol van het Actieplan Asbestafbouw dat tot doel heeft Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Het is een duidelijk proactief sectorsignaal om een asbestveilige afbouw van het Vlaamse asbestpassief te garanderen voor zowel de opdrachtgevers als de werknemers.

Een dakaannemer die zich bij het asbestcharter voor dakaannemers aansluit, verbindt er zich toe in regel te zijn met de geldende milieu- en werkgeversverplichtingen en te werken conform de code van goede praktijk over veilig werken met asbestdaken en -gevels. De OVAM werkte deze code van goede praktijk uit in samenwerking met de Vlaamse dakaannemers. De bouwfederaties bieden hun leden ook een praktische leidraad aan die gebaseerd is op de code.

Dankzij deze code en leidraad weten dakaannemers precies welke voorzorgmaatregelen ze op de bouwplaats moeten nemen om de verspreiding van asbestvezels tegen te gaan. Het charter borgt de kwaliteit van de aangesloten dakaannemer en biedt vooral ook het richtkader voor een gelijk speelveld. Het biedt de klant-opdrachtgever transparantie in de kosten en veiligheidsmaatregelen bij dakrenovatiewerken. Een commissie zal waken over de naleving van het charter. Klant-opdrachtgevers zullen steeds een actuele lijst van aangesloten dakaannemers kunnen raadplegen.

Asbestcement leien en golfplaten werden nog tot 1998 geproduceerd en verkocht. Ook in de daaropvolgende jaren werd de geproduceerde stock nog aangewend op gebouwen. Recente studies tonen aan dat deze asbestcement dak- en gevelbekleding reeds vanaf 20 jaar levensduur verweert en brozer wordt. Zo kunnen ze lokaal een risico vormen en vergt het steeds meer maatregelen van dakwerkers om ze veilig te ontmantelen.

Omwille van de toegenomen risico’s en aansprakelijkheidsdiscussies waagden dakaannemers zich steeds minder aan de verwijdering van asbestdaken en -gevels. Ze zochten een duidelijk kader en garanties voor een juiste aanpak. Het charter als kwaliteitskader en de onderliggende code en leidraad als werkmethodiek bieden hun dit kader. Als laatste belangrijke incentive biedt het charter aan aangesloten dakaannemers ook een unieke verzekering voor de dekking van asbestrisico’s.

Op deze manier vormt dit verenigde initiatief tussen de OVAM en de bouwsector een win-win voor de dakaannemers, de opdrachtgevers en ons leefmilieu.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo