Verbouwen

Bouwsector en Fedris lanceren 'Wees alert voor Asbest'

Bouwsector en Fedris lanceren 'Wees alert voor Asbest'
Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s Fedris en het sectoraal fonds voor de bouwsector Constructiv, lanceren samen een sensibiliserings- en preventiecampagne over de blootstelling aan asbest. Via de campagne “Wees Alert voor Asbest” waarschuwen ze voor de risico’s. Met de juiste voorzorgsmaatregelen en professionele hulp verdwijnen die risico’s. En dat is ook een belangrijke boodschap. De campagneslogan luidt dan ook: “Wees alert voor asbest. En als je ’t goed aanpakt, heb je niets te vrezen”.

Bouwunie, mede-beheerder van Constructiv, ondersteunt de campagne voluit. Wie risico denkt te lopen om asbesthoudende materialen tegen te komen bij een afbraak of renovatie, schakelt best een professional in die de nodige opleidingen heeft gevolgd en perfect weet wat hij moet doen. Veilig voor zichzelf én voor de omgeving.

Er zijn 2 soorten opleidingen. Een korte van 8u om de zogenaamde “asbestverwijdering via eenvoudige handeling” te mogen uitvoeren. Die is bedoeld voor zelfstandigen en werknemers van bouwbedrijven die bv. asbesthoudende golfplaten of leien moeten verwijderen. Het gevaar op blootstelling aan een te hoge concentratie van asbestvezels is daarbij, zeker in open lucht, niet zo groot. Maar het is wel nodig om de gepaste voorzorgen te nemen en de juiste beschermingsmiddelen te dragen (beschermkledij-wegwerpoverall, handschoenen, stofmasker FFP3, …). Niet boren, zagen of slijpen, enkel handgereedschap gebruiken (bv. een klauwhamer) om de platen of leien van elkaar los te maken, de golfplaten of leien niet breken, niet van op hoogte naar beneden gooien, … Het asbestafval mag niet tussen het gewone afval terecht komen maar moet in een afzonderlijke container gestockeerd worden en apart opgehaald door een erkende ophaler.

En er is een lange opleiding van 32u om de complexere werken aan te kunnen. Het gaat dan over bv. het verwijderen van asbest in ongebonden vorm, zoals spuitasbest, thermische isolatie en asbestkarton, wat enkel door specifiek erkende firma’s mag gebeuren omdat het gevaar voor verspreiding van de asbestvezels groter is.

Het opleidingsaanbod, exclusief voor bouwbedrijven, vindt u met de zoekterm “asbest” op de Bouwunie-sites www.debouwleert.be en www.winteropleidingen.be (ter info: voor een winteropleiding – van 1 december t.e.m. 31 maart - krijgt de bouwwerkgever een hogere tussenkomst van het sectorfonds en zijn arbeider krijgt een premie).

Ook interessant