Eén uniek loket bundelt renovatiepremies tot een eengemaakte premie

  BE   8 juni 2020 Bron: Bouwunie
Eén uniek loket bundelt renovatiepremies tot een eengemaakte premie
Bouwunie, die de zelfstandigen en kmo’s in de bouwsector verdedigt, is tevreden met het initiatief van minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir om vanaf 2022 één uniek loket te hebben dat alle soorten renovatiepremies bundelt tot een eengemaakte premie. “Er zijn verschillende premies waar bouwers en verbouwers gebruik van kunnen maken, maar het is vaak een kluwen voor de bouwheer om hier zijn weg in te vinden. Bouwunie heeft steeds gepleit voor duidelijkheid. We juichen toe dat minister Demir voor meer transparantie wil zorgen en kijken uit naar het loket”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

De beroepsvereniging hoopt dat de verandering niet betekent dat bepaalde premies worden afgebouwd of stopgezet. “Het is nu meer dan ooit de tijd om te investeren in renovatie van woningen en energiezuinige maatregelen. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moet het investeringsritme sowieso omhoog. Daarbij komt dat de bouwsector heeft geleden onder de coronacrisis en de investeringen nu zeker niet mogen stilvallen”, aldus Jean-Pierre Waeytens. De Vlaamse regering wil dat alle woningen tegen 2050 voldoen aan hoge vereisten inzake energieprestaties, veiligheid, gezondheid en comfort. In het huidige renovatietempo worden de doelstellingen niet gehaald. Als Vlaanderen de ambitieuze doelen wil halen, moet het dus sneller gaan. Premies en subsidies moeten daarbij helpen. Bovendien zal de bouwsector de komende periode alle steun nodig hebben. Uit een bevraging die Bouwunie begin mei voerde blijkt dat door de coronacrisis 63 procent van de bouwbedrijven zijn omzet met meer dan de helft heeft zien dalen. 13 procent heeft liquiditeitsproblemen.

Om de bouwsector in het algemeen en de zelfstandigen en KMO’s in het bijzonder te steunen in deze moeilijke tijden, vraag Bouwunie tevens dat de premies enkel nog mogen toegekend worden wanneer er beroep gedaan wordt op een reguliere aannemer die geen sociale en fiscale schulden heeft. De federale overheid heeft hiertoe een website ontwikkeld “www.checkinhoudingsplicht.be”. Deze is voor het grote publiek toegankelijk.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo