Nieuwbouw

Geen relance voor de bouw?

Geen relance voor de bouw?
De Confederatie Bouw is bijzonder misnoegd dat de sector binnen het relanceplan van de superkern van vandaag geen maatregel krijgt die de bouw of aankoop van een nieuwe woning aanmoedigt, zoals een tijdelijke verlaging van de btw. “Die maatregel is nochtans van kapitaal belang voor de sector, want ondertussen is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen en het aantal hypothecaire kredieten met resp. 47% en 44% gezakt en zal de bouw na de zomer in een groot zwart gat vallen”, geeft Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, aan.

Om de ineengestorte nieuwbouwsector (verkoop daalde met de helft sinds maart) te ondersteunen pleitte de Confederatie Bouw, samen met de bij haar aangesloten Federatie van Woningbouwers, voor een snel ingevoerde verlaging van de btw van 21% naar 6% op 60.000 euro bij de bouw of aankoop van een nieuwbouw voor eigen gebruik of als investering en met een maximumoppervlakte van 190m2 (voor een huis) en 100m2 (voor een appartement). Een variant op deze maatregel werd ook ingevoerd tijdens de financiële crisis van 2008 en zorgde ervoor dat ons land niet te diep wegzonk in die crisis. Op zich niet verbazend, want als het in de bouw goed gaat, gaat het overal goed.

In het huidige relanceplan van de federale regering wordt deze maatregel (of een variant hierop) echter niet hernomen. “Onbegrijpelijk”, reageert Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “De klap die de bouw nu krijgt is ongemeen hard en ongezien. Consumenten stellen een aankoop nu nog massaal uit omdat het coronavirus nog steeds voor de nodige onzekerheid zorgt. Tijdens het eerste kwartaal van 2020 daalde het aantal hypothecaire kredieten al met 22,5% en dat aantal liep nog verder op tot 44% tijdens de maand april. Gevolg is dat de orderboeken van de bouwbedrijven stilaan leeglopen en na de zomer, zonder relancemaatregel, helemaal leeg zullen zijn, met alle banenverlies en faillissementen van dien.”

De Confederatie Bouw herhaalt daarom dat deze btw-verlaging voor de sector, maar ook voor de hele economie in ons land, een noodzaak is. Bovendien gaat het om een tijdelijke en budgetneutrale operatie. Er is dan wel een brutokost van zo’n 540 miljoen euro aan verbonden, maar de terugverdieneffecten zijn even groot. De maatregel beperkt immers het aantal bouwstartannuleringen en de afname van de vraag van nieuwe woningen en dat heeft een positieve invloed op de overheidsfinanciën.

Ook interessant