Verhuizen

Een nieuwe baan, een nieuw huis

Een nieuwe baan, een nieuw huis
Vraag aan je collega’s bij de koffiemachine waar ze eigenlijk wonen, en je zal tot heel verrassende conclusies komen. Veel collega’s denken van elkaar dat ze in de buurt van het werk wonen, maar in de praktijk blijkt dit vaak helemaal niet zo te zijn. Mensen wonen steeds vaker op een flinke afstand van hun werkplek en zijn soms bijna een uur onderweg om op hun werk te komen. Waarom men dat doet is onlangs onderzocht.

Waarom mensen hun werkgever trouw blijven

De afgelopen jaren is het steeds vaker gebeurd dat grote bedrijven gingen fuseren. Niet zelden ging men vanaf dat moment op een andere locatie werken, en reed men dus een langere afstand van het huis naar de werkplek. Niet veel mensen vonden een dergelijke verhuizing van de werkplek een argument om een nieuwe baan te zoeken. De reden hiervan is eigenlijk heel logisch. De afgelopen jaren lagen de werkplekken niet voor het oprapen. Heb je een baan, dan mag je van geluk spreken als je die een jaar later nog steeds hebt. Zomaar je baan opzeggen en gaan solliciteren bij een bedrijf in de buurt van je huis zal dan ook voor flink wat onzekerheid zorgen. Aangezien wij van nature houden van een stuk zekerheid op het gebied van werk en inkomen is het logisch dat je bereid bent om een extra stuk te reizen naar je nieuwe werkplek toe.

Hoe werkgevers de situatie in stand houden

Veel bedrijven die gaan fuseren zullen deze situatie ongewild en ongemerkt in stand houden. Dat doet een werkgever door de werknemer de gereisde kilometers naar de werkplek te vergoeden. Wanneer iemand een vergoeding krijgt die zodanig aantrekkelijk is dat het een extra deel van het inkomen wordt zal deze persoon niet snel geneigd zijn om een andere woning te betrekken. Er zit dan namelijk geen nadelige consequentie aan het feit dat men een langer stuk moet reizen. De vergoeding voor de reiskosten is veel te aantrekkelijk voor de werknemer.

Wat je ook ziet is dat een werkgever na een verhuizing naar een andere plaats de werknemer een auto van de zaak geeft om de afstand mee af te leggen. Deze auto van de zaak kan eveneens een argument zijn voor de werknemer om de oude werkgever trouw te blijven. Op deze situatie houdt men dus eigenlijk de situatie in stand.

De invloed van een persoonlijke situatie

De persoonlijke situatie van een werkgever is eveneens van groot belang bij de keuze om op een huidige woonplek te blijven zitten. De aanwezigheid van kinderen in een gezin is de meest gehoorde reden om niet te verhuizen. Kinderen hebben behoefte aan de veilige omgeving van hun ouderlijk huis. Wanneer je al te vaak gaat verhuizen met kinderen zal dit ervoor zorgen dat de kinderen zich in de nieuwe woonomgeving onveilig zullen voelen, wat tot gezondheidsklachten kan zorgen. Ook het hele gedoe met een nieuwe school of kinderopvang regelen kan voor ouders een goede reden zijn om nog een langere tijd in het oude huis te blijven wonen. Vaak verhuist men alsnog naar een woning in de buurt van de nieuwe werkplek wanneer de kinderen ouder zijn en ze zich beter zelf kunnen redden. Vaak zal dit rond de 12e of 13e verjaardag zijn, wanneer de kinderen klaar zijn voor de overgang naar het middelbaar onderwijs.

De bereidheid om te verhuizen

Dan blijft daar de vraag hoe het zicht met de bereidheid om te verhuizen bij werkgevers. De situatie mag er dan wellicht niet naar zijn, maar toch kan die bereidheid aanwezig zijn. Wat opvalt is dat in dit geval de man de doorslaggevende factor zal zijn binnen een huwelijk als het op een verhuizing aankomt. De man is van nature een stuk minder honkvast dan de vrouw. Dat heeft tot gevolg dat een man vaker bereid is om te verhuizen dan de vrouw. Gemiddeld bleek uit een onderzoek dat 41 procent van alle mannen bereid is om te verhuizen vanwege het werk binnen Nederland. Van de vrouwen is dit percentage aanmerkelijk lager. 27 procent van de vrouwen in ons land zou bereid zijn om te verhuizen vanwege het werk. Een achterliggend argument zou kunnen zijn dat het inkomen van de vrouw doorgaans niet zo hoog is als dat van de man. Daarnaast zal zij zich meer wegcijferen ten gunste van de kinderen dan de man. Een even interessant feit is de bereidheid van mannen om te verhuizen naar het buitenland vanwege hun werk. 12 procent van de mannen in ons land is bereid om te verhuizen wanneer de werksituatie daar aanleiding toe geeft. Dat staat in schril contrast met de 8 procent van de vrouwen die zouden willen emigreren.

Bij een verhuizing komt er veel kijken. Denk ook aan een verbouwing. Vergeet niet dat je bij een verbouwing ook gebruik kunt maken van verbouw subsidies.