Diksmuide KMO-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen

  BE   21 september 2023 Bron: Bouwunie
Diksmuide KMO-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen
Anja Larik (Bouwunie), schepenen van Diksmuide Martin Obin en Marc De Keyrel en Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens
Bouwkmo’s zijn bij overheidsopdrachten het best af in Diksmuide. De stad zette het sterkst in op het toegankelijk maken van overheidsopdrachten voor kmo’s. Dat blijkt uit cijfers van Tender Experts en EBP en een eigen rondvraag van Bouwunie bij bouwaannemers. Bouwunie verkoos de stad daarom als ‘KMO-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen’.

Met de verkiezing vraagt Bouwunie meer aandacht voor kmo’s bij het uitschrijven van overheidsopdrachten. “Niet elke stad of gemeente houdt bij overheidsopdrachten rekening met kmo’s. Ze splitsen niet op in percelen of maken de selectiecriteria bij voorbaat onhaalbaar. Nochtans haal je als stad of gemeente voordelen uit het samenwerken met kmo’s. Ze zijn flexibel, hebben een persoonlijke aanpak en zijn lokaal verankerd”, zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.

Bouwunie organiseerde de verkiezing voor het derde jaar op rij. De bouworganisatie overhandigde Diksmuide de award woensdagavond tijdens haar event Bouwunie op de Afspraak. “Deze award is een erkenning voor de inspanningen die we doen om de kmo’s kansen te geven om mee te doen aan overheidsopdrachten in de stad", reageert burgemeester van Diksmuide Lies Laridon. "We zijn ook écht een stad waar er veel kmo’s zijn, zeker in de metaal- en bouwsector. Tijdens crisisperioden zien we dat zij erg creatief zijn en blijven zorgen voor een hoge tewerkstellingsgraad in onze stad en we zijn hen daar dankbaar voor.” Schepenen De Keyrel en Obin namen de award namens burgemeester Laridon in ontvangst.

De award ‘KMO-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen’ beloont de stad of gemeente die het sterkst inzet op het toegankelijk maken van overheidsopdrachten voor kmo’s. Om de winnaar aan te duiden baseerde Bouwunie zich op cijfers van Tender Experts en EBP. Bouwunie analyseerde het aantal opdrachten in de erkenningsklassen van 1 tot en met 3, de zogenaamde ‘kleinere’ overheidsopdrachten tot 500.000 euro. Daarnaast ging ze na in welke mate overheden grotere opdrachten opsplitsen. Ook de verhouding met het aantal inwoners speelde een rol om grote en kleine gemeenten, centrum- en andere steden op dezelfde manier met elkaar te vergelijken. Zo kwam Bouwunie tot een longlist aan kandidaten. De aannemers kregen het laatste woord. Zij kozen de uiteindelijke winnaar op basis van volgende criteria: een correcte budgettering, het opsplitsen in opdrachten waar mogelijk, kmo-vriendelijke selectiecriteria, correcte betaling, vlotte communicatie, parkeerbeleid en een goede afhandeling van vergunningen. Diksmuide scoorde het best.

Naar kmo-vriendelijke overheidsopdrachten

Zowel de federale als Vlaamse regering doet nu al inspanningen om de toegang tot overheidsopdrachten voor kmo’s te vergemakkelijken. Bouwunie is ook tevreden dat de uitslag van een aanbesteding voortaan verplicht en onmiddellijk beschikbaar is via het PV van opening. De bouworganisatie had hierop aangedrongen. Maar de aandacht mag niet verslappen. Daarom werkte de organisatie een aantal concrete aandachtspunten uit. Het opsplitsen van opdrachten in loten blijft de belangrijkste. Bouwunie vraagt daarnaast om opdrachten actueel en realistisch te budgetteren. Nog al te vaak gebeurt de raming te krap, zodat quasi alle aanbesteders erboven zitten en het project wordt afgeblazen. De organisatie noemt dit "verloren tijd en geld". Ook informatiesessies om potentiële aannemers warm te maken om in te tekenen kan helpen. Vandaag vragen overheden naast de erkenning ook nog bijkomende selectiecriteria (bv. hoge omzetcijfers), die ervoor zorgen dat kmo’s al bij voorbaat afvallen. Bouwunie gelooft dat in de meeste gevallen een erkenning moet volstaan. Ten slotte roept de organisatie overheden op om laattijdige betalingen te vermijden. Die doen de liquiditeit van bouwbedrijven dalen, waardoor ze zelf in financieel moeilijke papieren komen.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo