Nieuwbouw

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen
De stad Kortrijk heeft het meeste aandacht voor bouwkmo’s bij overheidsopdrachten. Dat concludeert Bouwunie op basis van cijfers van Tender Experts en een eigen rondvraag bij aannemers. Daarom kreeg de stad de Bouwunie-award ‘KMO-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen’ woensdagavond uit handen van gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens en Vlaams viceminister-president en minister van Binnenlands bestuur Bart Somers. Bouwunie-gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens hoopt dat andere steden en gemeenten het goede voorbeeld van Kortrijk en Westerlo, de winnaar van vorig jaar, volgen. Want het aantal ‘kleinere’ werken (tot 500.000 euro), het meest interessant voor kmo’s, nam vorig jaar en in de eerste jaarhelft van 2022 licht af, zo blijkt uit cijfers van Tender Experts. "Samenwerken met kmo’s loont nochtans", benadrukt de organisatie. “Kmo’s zijn flexibel, hebben een persoonlijk aanspreekpunt, spelen kort op de bal en zijn lokaal verankerd. Voor overheden speelt dat alleen maar in hun voordeel”, aldus Waeytens. "Grote opdrachten opsplitsen in percelen is de belangrijkste manier om ze toegankelijk te maken voor kmo’s. Maar ook tijdig betalen, een correcte raming van de kosten en het vermijden van onnodige of overbodige selectiecriteria helpen om kmo’s aan bod te laten komen". De organisatie verzamelde een aantal aanbevelingen in een nota.

Burgemeester Ruth Vandenberghe en schepen van Openbare Werken Axel Weydts zijn blij met de award. Burgemeester Ruth Vandenberghe: "We zijn heel trots op deze erkenning, want in Kortrijk investeren we veel middelen in werken om onze stad beter te maken. Dat we daarbij ook rekening houden met kleinere en lokale ondernemingen, en hen ook een goede service bieden, is het resultaat van uitstekend teamwerk".

Ook minister Somers hoopt dat Kortrijk en Westerlo navolging krijgen: “Kmo’s vormen de ruggengraat van onze Vlaamse economie. Het is onze taak als beleidsmakers om hen alle kansen te geven wanneer een overheidsopdracht in de markt wordt gezet. Dat is immers een win-win voor iedereen: lokale kmo’s gaan er op vooruit en het economisch weefsel van de stad of gemeente wordt versterkt. Ik wil de stad Kortrijk dan ook feliciteren met de prijs van meest kmo-vriendelijke bouwgemeente van Vlaanderen. Ik hoop dat dit andere lokale besturen in Vlaanderen zal inspireren en stimuleren om de kansen van kmo’s te vergroten.”

De award ‘KMO-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen’ beloont de stad of gemeente die het sterkst inzet op het toegankelijk maken van overheidsopdrachten voor kmo’s. Om de winnaar aan te duiden baseerde Bouwunie zich op cijfers van Tender Experts. Bouwunie analyseerde het aantal opdrachten in de erkenningsklassen van 1 tot en met 3, de zogenaamde ‘kleinere’ overheidsopdrachten tot 500.000 euro. Daarnaast ging ze na in welke mate overheden grotere opdrachten opsplitsen. Ook de verhouding met het aantal inwoners speelde een rol om grote en kleine gemeenten, centrum- en andere steden op dezelfde manier met elkaar te vergelijken. Zo kwam Bouwunie tot een longlist aan kandidaten. De aannemers kregen het laatste woord. Zij kozen de uiteindelijke winnaar op basis van volgende criteria: een correcte budgettering, het opsplitsen in opdrachten waar mogelijk, kmo-vriendelijke selectiecriteria, correcte betaling, vlotte communicatie, parkeerbeleid en een goede afhandeling van vergunningen. Kortrijk scoorde het best.

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen

Ook schepenen Kortrijk tevreden

Axel Weydts, schepen van Openbare werken reageert eveneens verheugd: "Het doet ons heel veel plezier om deze erkenning te krijgen. Het zijn vaak kleine en grote inspanningen achter de schermen die het voor onze ondernemingen allemaal veel makkelijker werken maken. Zo maakten we werk van een goed team dat instaat voor een uitermate vlotte aflevering van de vergunningen voor inname van het openbaar domein. Maar ook ons parkeerbeleid wordt blijkbaar gewaardeerd. Uiteraard werken we zelf ook heel erg graag samen met lokale ondernemingen voor het onderhoud en de heraanleg van onze wegen en pleinen."

Schepen van Stadsvernieuwing, Wout Maddens, vult aan: "In Kortrijk zetten we de stadsvernieuwing consequent verder. Daarvoor lanceren we heel wat overheidsopdrachten. We zijn een echte investeringscoalitie en hebben hierbij aandacht voor lokale ondernemers en kmo's. Het doet deugd dat deze aanpak wordt beloond."

‘Naar kmo-vriendelijke overheidsopdrachten’

Zowel de federale als Vlaamse regering doet nu al inspanningen om de toegang tot overheidsopdrachten voor kmo’s te vergemakkelijken. Maar de aandacht mag niet verslappen. Daarom werkte de organisatie een aantal concrete aandachtspunten uit. Het opsplitsen van opdrachten in loten blijft de belangrijkste. Bouwunie vraagt daarnaast om opdrachten actueel en realistisch te budgetteren. Nog al te vaak gebeurt de raming te krap, zodat quasi alle aanbesteders erboven zitten en het project wordt afgeblazen. De organisatie noemt dit "verloren tijd en geld". Ook informatiesessies om potentiële aannemers warm te maken om in te tekenen kan helpen. Vandaag vragen overheden naast de erkenning ook nog bijkomende selectiecriteria (bv. hoge omzetcijfers), die ervoor zorgen dat kmo’s al bij voorbaat afvallen. Bouwunie gelooft dat in de meeste gevallen een erkenning moet volstaan. Ten slotte roept de organisatie overheden op om laattijdige betalingen te vermijden. Die doen de liquiditeit van bouwbedrijven dalen, waardoor ze zelf in financieel moeilijke papieren komen.

Ook interessant