Vastgoed

De tuin: een essentieel element bij de aankoop van een huis

De tuin: een essentieel element bij de aankoop van een huis
De stedelijke vastgoedmarkt in België evolueert voortdurend en de vraag naar buitenruimtes zoals tuinen blijkt een cruciale factor te zijn bij de prijsbepaling van vastgoed. En zoals benadrukt door Piet Derriks, Managing Director bij Immoweb, "Belgen hebben een baksteen in de maag en een tuin in het hart". Een recente analyse van Immoweb toont aan dat stadsbewoners bereid zijn om meer te betalen voor een tuin, met aanzienlijke verschillen naargelang de grootte ervan.

Tot 43% verschil

De prijs van een huis zonder tuin of met een kleine tuin ligt gemiddeld 11% lager dan die van een identiek huis* met een grotere tuin op een grond** van 250 tot 500 m², dat in deze studie als referentie-eigendom wordt beschouwd. Daar staat tegenover dat een huis met tuin, op een grond met een totale oppervlakte van 1.000 m², gemiddeld 17% duurder van de hand gaat. Deze toename loopt zelfs op tot 28% voor gronden van meer dan 2.000 m². Als we de twee uitersten met elkaar vergelijken, zien we dat een huis met een hele grote tuin op een grond van meer dan 2.000 m² gemiddeld 43% duurder wordt verkocht dan een huis zonder tuin of met een kleine tuin.

De tuin: een essentieel element bij de aankoop van een huis

In Brussel is de impact groter

De impact varieert van stad tot stad, maar blijft overal groot. In een aantal Vlaamse steden die meer verstedelijkt en dichter bevolkt zijn dan bepaalde Waalse steden is de procentuele impact nog meer uitgesproken, meer bepaald in Brugge en Gent. In Brussel, waar in vergelijking met andere steden de hoogste huizenprijzen worden opgetekend en waar grote tuinen zeldzaam zijn, is de financiële impact in absolute waarde (€) nog groter.

De tuin: een essentieel element bij de aankoop van een huis

En wat geeft dat in euro?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kost een huis met tuin op een grond met een totale oppervlakte van 1.000 m² gemiddeld € 100.000 meer dan een vergelijkbaar huis met een kleinere tuin op een grond met een totale oppervlakte van 250-500 m². Dit verschil kan zelfs oplopen tot € 150.000 voor huizen met een tuin op een grond met een totale oppervlakte van meer dan 2.000 m². Wie bereid is in te leveren op de grootte van de tuin, kan dus heel wat geld uitsparen. Door af te zien van een tuin kan men tot € 100.000 besparen ten opzichte van een huis met tuin op een grond met een totale oppervlakte van 500 tot 1.000 m².

De tuin: een essentieel element bij de aankoop van een huis
Deze resultaten illustreren het belang van buitenruimtes in de stedelijke vastgoedmarkt in België, waar stadsbewoners bereid zijn om meer te betalen voor het plezier van een tuin. Deze tendens zal de komende jaren waarschijnlijk nog steeds een invloed hebben op de prijzen en op de voorkeuren van kopers.

Methodologie

De methodologie is gebaseerd op een econometrische aanpak, hedonische methode genoemd, die het mogelijk maakt om de effecten van de andere kenmerken van woningen te neutraliseren. De studie had betrekking op ruim 50.000 huizen (met uitzondering van nieuwbouw) die sinds 1 maart 2020 door kantoren en/of particulieren te koop werden gesteld op de website van Immoweb in de twaalf grote Belgische steden (Antwerpen, Mechelen, Leuven, Brugge, Oostende, Gent, Charleroi, Bergen, Luik, Hasselt, Namen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). In deze studie stemt de totale oppervlakte van de grond overeen met de totale oppervlakte van het perceel en omvat deze dus de oppervlakte van de tuin en van het huis.

* Om deze effecten te vergelijken, baseerde de analyse zich op referentie-eigendommen: een huis van 150 m² dat op alle punten vergelijkbaar was met uitzondering van de grondoppervlakte.
** De totale oppervlakte van de grond stemt overeen met de totale oppervlakte van het perceel en omvat dus de oppervlakte van de tuin en van het huis.

Ook interessant