Vastgoed

Energielabel sneuvelt als eerste op wensenlijst bij zoeken naar woning

Energielabel sneuvelt als eerste op wensenlijst bij zoeken naar woning
Nederlanders die zich oriënteren op de aankoop van een woning ervaren krapte op de woningmarkt. Maar liefst twee derde vindt dat er te weinig aanbod is van woningen in de prijsklasse waarin zij zoeken. Om toch een geschikte woning te vinden, blijken oriënteerders bereid vergaande concessies te doen. Zo is het vinden van een huis met een goed energielabel één van de eerste wensen die tijdens de zoektocht op de woningmarkt sneuvelt. Hoewel 66 procent aangeeft eigenlijk een huis met een hoger energielabel te willen kopen, is dit niet doorslaggevend als zij hiermee hun kansen op een betaalbare woning kunnen vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder 468 Nederlanders die zich oriënteren op een eerste of volgende woning.

Het tekort aan betaalbare woningen is onverminderd groot en de zoektocht naar een woning duurt veel langer dan veel Nederlanders lief is. Zo geldt voor ruim één op de drie mensen die zich oriënteren op een koopwoning dat zij veel langer dan gepland op zoek zijn naar een betaalbaar huis. Een derde van de potentiële huizenkopers is tussen zes maanden en één jaar op zoek naar een woning. Voor ruim een kwart duurt deze zoektocht zelfs langer dan één jaar. Een grote meerderheid is dan ook niet positief gestemd over hun kansen op de huizenmarkt. Zo verwachten zes op de tien mensen dat de huizenprijzen alleen maar zullen stijgen en vindt 85 procent dat de overheid zich te weinig inspant om de woningnood tegen te gaan. Als er uiteindelijk een geschikte woning is gevonden, wordt bij meer dan een derde hiervan óók nog regelmatig overboden. Dit leidt tot onzekerheid bij oriënteerders over de vraag of zij op termijn een goede woning kunnen vinden. Ook de gestegen hypotheekrente is hier debet aan.

Groeiende groep oriënteerders neemt genoegen met lager energielabel

Voor ruim negen op de tien oriënteerders geldt dat zij krapte op de woningmarkt ervaren. Zo zegt 65 procent dat er te weinig aanbod is in de prijsklasse waarin zij zoeken, terwijl ruim de helft aangeeft dat er onvoldoende huizen zijn die aan hun woonwensen voldoen. Zes op de tien potentiële huizenkopers zijn daarom bereid concessies te doen, bijvoorbeeld door buiten de regio van hun voorkeur te zoeken of in te leveren op het uiterlijk en indeling van een woning. Ook staan ruim vier op de tien mensen er voor open kleiner te gaan wonen dan zij aanvankelijk wilden. Opvallend is dat steeds meer Nederlanders besluiten het vinden van een woning met een goed energielabel van hun wensenlijstje te schrappen. Zo is maar liefst 65 procent bereid een huis te kopen met een lager energielabel dan zij eerder wensten; dat komt overeen met een stijging van 26 procent sinds november vorig jaar.

"Uit ons onderzoek blijkt dat steeds meer potentiële huizenkopers ervoor kiezen hun koopplannen als gevolg van de krapte op de huizenmarkt uit te stellen of hun woonwensen vergaand bij te stellen. Zo zien we een opmerkelijke stijging van het aantal mensen dat bij de aankoop van een huis, ondanks de gestegen energielasten, bereid is genoegen te nemen met een lager energielabel dan gewenst. Dit komt mogelijk doordat huizen met een hoger energielabel populair zijn vanwege de lagere maandelijkse energiekosten en dat daardoor hierop vaak flink wordt overboden. Een ander belangrijk aspect is dat de waardeontwikkeling van een woning sterk afhangt van het energielabel. Wat veel mensen zich onvoldoende realiseren, is dat een keuze voor een lager label uiteindelijk kan leiden tot veel extra kosten: zowel voor het eventueel verduurzamen en energiezuiniger maken van de woning als voor de hogere energielasten", zegt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker. "Deze ontwikkeling laat zien dat het sentiment op de huizenmarkt weer afneemt. Zo is het veelzeggend dat ruim acht op de tien potentiële huizenkopers er geen vertrouwen in heeft dat de overheid de woningcrisis op korte termijn zal oplossen. Het is dan ook cruciaal dat de nieuw te vormen regering in de komende jaren alles op alles zet om dit vertrouwen terug te winnen. Dat is mogelijk door maatregelen te treffen om de woningvoorraad te vergroten en de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen."

Ook interessant