Nieuwbouw

De juridische aspecten van nieuwbouw of een verbouwing

De juridische aspecten van nieuwbouw of een verbouwing
De uitvoering van een bouwproject vereist grote zorgvuldigheid. Alle goede voorbereidingen ten spijt kan er altijd iets misgaan. Er kan sprake zijn van onjuist uitgevoerde werkzaamheden, verkeerd bestelde materialen, schade die ontstaat aan belendende percelen, enzovoort. Ook kan tussen de opdrachtgever en de aannemer een meningsverschil ontstaan gedurende het bouwproces of na afloop. Voor beide partijen is het belangrijk om alle gemaakte afspraken zorgvuldig schriftelijk vast te leggen. Dit voorkomt onduidelijkheid en zorgt ervoor dat geschillen correct afgehandeld kunnen worden. Goed advies van een deskundig jurist is hierbij zeer waardevol.

Verantwoordelijkheid bij schade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is niet ondenkbaar dat tijdens het verbouwen van een bestaand pand schade ontstaat aan de muur van het pand ernaast. Dat is natuurlijk vervelend, maar over het algemeen los je zoiets in goede harmonie samen op. Belangrijk is wel om duidelijk te hebben wie verantwoordelijk is voor het vergoeden van de schade. De eigenaar van het beschadigde pand zal doorgaans de opdrachtgever van de werkzaamheden aansprakelijk stellen, terwijl die op zijn beurt de aannemer aansprakelijk stelt. Een bouwrecht advocaat kan in dit geval adviseren over de te zetten stappen en je desgewenst begeleiden in het juridische traject. Hierdoor voorkom je dat de zaak onverhoopt escaleert, want een goede verstandhouding met de buren moet je altijd koesteren.

Hogere tarieven door kostenstijgingen

Een ander voorbeeld van geschillen met betrekking tot bouwactiviteiten betreft het doorbelasten van eventuele kostenstijgingen. We zien de laatste jaren de prijzen van bouwmaterialen enorm fluctueren. Hierdoor bestaat een reële kans dat een nieuwbouwproject veel duurder uitvalt dan aanvankelijk was gecalculeerd. De grote vraag is op welk moment de aannemer zijn materialen inkocht. In het verlengde daarvan speelt ook een rol of de bouwactiviteiten volgens planning zijn uitgevoerd. Als de aannemer schuld heeft aan het vertraagd uitvoeren van de werkzaamheden, is het vanzelfsprekend dat hij ook opdraait voor de extra kosten die dit met zich meebrengt. Een slimme opdrachtgever neemt vooraf contact op met het advocatenkantoor Apeldoorn dat gespecialiseerd is in deze materie. Laat bijvoorbeeld een jurist vooraf het contract met de aannemer screenen, zodat je er zeker van bent dat de overeenkomst geen ruimte laat voor onduidelijkheden.

Gerelateerde rechtsgebieden

Bij nieuwbouwprojecten kun je met meerdere rechtsgebieden te maken krijgen. Natuurlijk is dat in eerste instantie bouwrecht, maar ook milieurecht en omgevingsrecht spelen vaak een rol. Laat je hierover altijd eerst goed adviseren!

Ook interessant