De bijna-energieneutrale woning moet betaalbaar blijven

  BE   22 juli 2013 Bron: Confederatie Bouw
Eind vorige week heeft de Vlaamse regering duidelijk gemaakt wat in Vlaanderen onder het begrip ‘bijna-energieneutraal gebouw’ wordt verstaan. Het wordt een E30-peil voor woningen en een E40-peil voor kantoren. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onderschrijft het belang van een langetermijndoelstelling op het vlak van energiezuinigheid in nieuwbouw. Op die manier weten de opdrachtgevers waar ze aan toe zijn en kunnen tegelijk al de bouwprofessionelen tijdig de noodzakelijke innovaties in producten en werkorganisatie doorvoeren. Maar aan dit akkoord heeft de VCB wel een aantal voorwaarden verbonden. Die voorwaarden moeten er voornamelijk toe leiden dat de betaalbaarheid van nieuwe woningen niet in het gedrang komt.

De bouw van bijna-energieneutrale gebouwen vormt voor de bouw een zeer grote uitdaging op het vlak van organisatie, productvernieuwing en kostprijsbeheersing. Door nu al het niveau vast te leggen voor bijna-energieneutrale gebouwen dat tegen 2019-2021 moet worden bereikt, schept de Vlaamse regering meer duidelijkheid over de richting die de sector moet uitgaan.

De VCB rekent er dan ook op dat de komende jaren geen grote reglementaire verrassingen meer uit de bus komen vallen. Een van de voorwaarden die de VCB bij het voorgestelde langetermijnpad heeft gesteld, is dat de eerstvolgende verstrenging pas zou plaatsvinden vanaf 1 januari 2016. In 2014 zal immers al een belangrijke verstrenging optreden doordat het maximaal E-peil dan daalt van E70 naar E60 en nieuwe gebouwen een minimaal aandeel aan het hernieuwbare energie moeten bevatten.

Tweejaarlijkse wijzigingen

De VCB heeft voorgesteld om ook daarna hoogstens om de twee jaar tijd verdere verstrengingen door te voeren. Op die manier ligt het innovatieritme duidelijk vast. Bovendien hebben heel wat bouwprojecten een doorlooptijd van twee jaar nodig van ontwerp naar vergunningsaanvraag. Gebouwen en wijken die vandaag worden ontworpen leiden vaak pas na twee jaar tot concrete vergunningsaanvragen.

Het is ook belangrijk dat voor het in voege treden van de tweejaarlijkse wijzigingen steeds de datum van de bouwvergunningsaanvraag bepalend is en dat diezelfde datum wordt gekozen voor het in voege treden van alle andere nieuwe aanverwante regels en (software)instrumenten. Op die manier kunnen bedrijven in een keer alle nodige aanpassingen gebundeld doorvoeren.

Verder heeft de VCB er bij de overheid op aangedrongen bij elke verdere stap naar bijna-energieneutrale gebouwen uitdrukkelijk rekening te houden met de marktomstandigheden en de financiële draagkracht van de gezinnen. De verstrenging moet gepaard gaan met blijvend financiële ondersteuning van de bouw. Zo moet de woonbonus bij de overdracht van de federale naar de regionale overheid ongewijzigd worden ingezet voor de bevordering van nieuwbouw en renovatie.

Het vastgoedwaardeplafond van 320.000 euro dat momenteel geldt om van de verzekering gewaarborgd wonen gebruik te kunnen maken, moet worden opgetrokken in functie van de extra investeringskosten die rechtstreeks het gevolg zijn van de strengere eisen op het vlak van maximaal energiepeil.

Voorlopers ondersteunen

Particulieren zullen nu op twee manieren reageren op het langetermijnperspectief dat de Vlaamse overheid vandaag heeft geboden. Een aantal onder hen zal beter willen doen dan de eisen die op het moment van de vergunningsaanvraag van toepassing zullen zijn, en nu al een bijna-neutrale woning willen en kunnen nastreven. Anderen zullen zich houden aan de eisen die van toepassing zijn op het ogenblik dat ze hun vergunningsaanvraag indienen. In dit verband heeft de VCB extra financiële stimulerende maatregelen gevraagd voor opdrachtgevers die vooruit willen lopen op de toekomstige evolutie.

Tevens is het belangrijk dat de regelgeving een maximale vrijheid laat om het opgelegde E-peil te bereiken, bijvoorbeeld zowel met als zonder fotovoltaïsche panelen. Dan kan per project de optimale en meest kostenefficiënte oplossing worden uitgewerkt.

Energie-eisen voor bestaande woningen

Door de duidelijke evolutie van nieuwbouw naar bijna-energieneutrale gebouwen wordt het verschil in energie-efficiëntie tussen bestaande en nieuwe gebouwen steeds groter. Daarom heeft de VCB gevraagd dat er ook energiebesparingseisen zouden komen voor de renovatie van bestaande gebouwen. Tegelijk met de langetermijndoelstelling voor nieuwbouw moet er ook een duidelijke visie komen op het energiezuiniger maken van het bestaande patrimonium. Met zijn 2,6 miljoen woningen is het bestaand patrimonium nog belangrijker voor de reductie van CO2 dan de nieuwbouw.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo