Verwarming & Sanitair

Consumenten nog onbekend met warmtepompen

De bekendheid met warmtepompen is nog vrij laag. Ongeveer de helft van de consumenten heeft er wel eens van gehoord, maar inhoudelijk is men nog weinig op de hoogte van de voordelen en mogelijkheden. Deze onbekendheid resulteert ook in een laag aandeel consumenten dat de aanschaf van een warmtepomp ook daadwerkelijk overweegt. Toch is er een kleine harde kern voorlopers die interessant kan zijn voor installateurs en leveranciers. Dit blijkt uit consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy.

Onbekendheid onder gemiddelde consument laag, maar harde kern voorlopers vormt potentiële markt
De bekendheid met warmtepompen onder consumenten is nog vrij laag. Ongeveer de helft heeft er op z’n minst wel eens van gehoord (52%), maar slechts 15% geeft aan ook echt te weten wat een warmtepomp is. Woningeigenaren zijn bekender met warmtepompen als alternatieve energiebron dan huurders; 60% van deze groep geeft namelijk aan er wel eens van gehoord te hebben tegenover 42% van de huurders.

Vrijwel alle ondervraagde consumenten geven aan de aanschaf of het gebruik van een warmtepomp nog nooit te hebben overwogen (97%). Toch is ongeveer 2% wel serieus geïnteresseerd. Dit komt overeen met de uitkomsten uit consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy van vorig jaar. Toen bleek er een ongeveer even grote ‘harde kern’ van voorlopers of early adaptors te zijn dat aanschaf of gebruik van een warmtepomp overweegt. Toentertijd gaven we de inschatting van een potentiële markt van ongeveer 200.000 huishoudens. De huidige uitkomsten lijken dit te bevestigen.

De belangrijkste redenen om een warmtepomp te overwegen zijn de mogelijkheden om energie te besparen (51%) en de bijdrage aan een beter milieu (47%). Een opvallende reden om eventueel een warmtepomp aan te schaffen is dat men verwacht met een warmtepomp niet meer of minder afhankelijk te zijn van een energieleverancier (23%). Hier staat wel tegenover dat een warmtepomp als duur wordt ervaren (33%), dat veel consumenten verwachten dat deze niet in de woning kan worden toegepast (16%) en dat men verwacht dat een warmtepomp veel plaats inneemt (12%).

Consument denkt vrijwel niet aan installateur of fabrikant voor voorlichting
De consument is gevraagd door welke partij men zich als eerste zou laten adviseren als men zou besluiten een warmtepomp aan te schaffen. Opvallend is dat in totaal slechts een vijfde aangeeft naar een installateur (16%) of fabrikant (4%) te gaan voor advies. Onafhankelijke voorlichtingsinstanties zoals de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis of Milieu Centraal worden het meest genoemd (32%), ook denkt men vaak aan energieleveranciers (12%). Tevens zou een groot deel niet weten waar men informatie zou kunnen krijgen (30%). Het lage percentage dat de fabrikant van warmtepompen noemt als informatiebron komt ook omdat de consument deze simpelweg niet kent. Men weet dus niet dat reguliere fabrikanten van bijvoorbeeld cv-ketels en airconditioning ook warmtepompen kunnen leveren als onderdeel van een totaaloplossing. Voor de installatiesector ligt er dus nog een mooie uitdaging om enerzijds de bestaande potentiële markt van early adaptors te verzilveren en anderzijds de potentiële markt te vergroten door nieuwe klantgroepen aan te boren.

Ook interessant