Confederatie Bouw gematigd positief over investeringspact federale regering

  BE   14 september 2018 Bron: Vlaamse Confederatie Bouw
Confederatie Bouw gematigd positief over investeringspact federale regering
Het investeringspact dat premier Charles Michel afgelopen dinsdag voorstelde, bevat goede en minder goede maatregelen. Dat zegt de Confederatie Bouw in een eerste reactie op dat pact. Erg te spreken is de Confederatie Bouw over de investeringen in het energie-efficiënt maken van overheidsgebouwen en de bouw van nieuwe scholen. Minder te spreken is de sectorfederatie over de beperkte enveloppe die wordt vrijgemaakt voor mobiliteit. “Terwijl er in heel het land nood is aan grondige infrastructuurwerken voor een betere mobiliteit, wordt daar te weinig werk van gemaakt in dit pact”, zegt Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “En dat net nu we met zijn allen elke dag hopeloos vaststaan in allerhande files.”

Eerste minister Charles Michel stelde eerder vandaag zijn investeringspact voor. Dat pact mag gerust ambitieus genoemd worden, ook al kan het de Confederatie Bouw niet over de hele lijn bekoren. Positief is dat er 3 à 4 miljard euro wordt uitgetrokken voor nieuwe onderwijsinfrastructuur en dat zowel in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Ook toe te juichen is de enveloppe van 17 miljard euro die gebruikt zal worden om overheidsgebouwen energie-efficiënter te maken via grondige renovaties. Beide investeringen (in onderwijsinfrastructuur en overheidsgebouwen) betekenen goed nieuws voor de bouwsector.

In het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen staat verder nog dat het de bedoeling is om de mobiliteit weer vlot te trekken in ons land. Met de voorziene 22 tot 27 miljard voor mobiliteit en infrastructuurwerken voor de periode 2019-2030, waarvan de hoofdmoot dan nog eens gaat naar openbaar vervoer, vreest de Confederatie Bouw dat dit allerminst zal volstaan. Gezien de vele, nodige aanpassings- en verbeteringswerken aan wegen, tunnels, bruggen en openbaar vervoer is dat bedrag sowieso onvoldoende om de verschillen met onze buurlanden, die de laatste jaren wel investeerden in hun infrastructuur en mobiliteit, weg te werken. Bovendien bengelde ons land de laatste jaren als laatste in de Europese rangschikking voor wat investeringen in mobiliteit betreft, terwijl een vlottere mobiliteit essentieel is voor onze groei en welvaart. Nu riskeert België zijn positie als logistieke hub te verliezen.

“We mogen bovendien niet vergeten dat het investeringsniveau in ons land al sinds de jaren ’80 erg laag is”, zegt Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Gemiddeld wordt er in België 2,4 procent van het BBP geïnvesteerd, terwijl het Europees gemiddelde 3 procent bedraagt en onze buurlanden Nederland en Frankrijk nog beter doen met 3,8 procent van hun BBP dat geïnvesteerd wordt in hun eigen economie. In die zin is het investeringspact zeker wel een stap in de goede richting.”

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo