Architectuur

Circulariteit biedt kansen voor architect

Circulariteit biedt kansen voor architect
ClickBrick Pure van Wienerberger is het eerste volledig circulaire gevelsysteem met een handvorm baksteen.
50% van de architecten ziet de noodzaak van circulair bouwen in. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wienerberger heeft laten uitvoeren onder 60 respondenten. Het doel was inzicht krijgen in hoe professionals in de sector aankijken tegen circulair bouwen. Wat zijn hun ervaringen met de toepassing van circulaire materialen in bouwprojecten en wie zijn de initiatiefnemers? Welke factoren versnellen of vertragen de transitie naar circulair bouwen volgens hen, en welke rol speelt de overheid hierin?

Circulariteit biedt kansen voor architect
De conclusies van dit onderzoek zijn opgenomen in het Visiedocument 2021, online te downloaden via deze link.

Initiatief vaak vanuit ontwerper

In ruim de helft van de projecten waarin circulariteit een rol speelt, kwam het idee van de architect of het ontwerpbureau. 30% van de respondenten geeft aan dat het meestal de opdrachtgever is die er het belang nog niet van inziet of bewust niet voor circulaire bouw kiest. Als redenen worden een hogere (tijds)investering, specifieke esthetische wensen ten aanzien van materiaal en mogelijke risico’s op de lange termijn genoemd.

Nieuwe impuls aan ontwerpen

Ondanks de kritische noten, zien veel ontwerpers potentie in circulair bouwen. Opvallend is dat onder andere regelgeving, subsidies en het verplicht stellen van een materialenpaspoort meerdere malen als belangrijke stimulansen worden genoemd in het aanjagen van circulaire bouw.

Toekomst van circulair bouwen

60% van de bevraagde architecten verwacht dat circulariteit de komende jaren een belangrijkere rol zal gaan spelen in hun bedrijf, voornamelijk door de groeiende vraag, druk vanuit de markt en strengere regelgeving. Om hierop te anticiperen is vooronderzoek doen naar remontabel bouwen cruciaal. Dit is een voorwaarde om materiaal aan het eind van de levensduur te hergebruiken voor andere hoogwaardige toepassingen. ClickBrick - het droogstapel gevelsysteem van Wienerberger - is een voorbeeld van zo’n remontabele bouwoplossing. Uiteraard is een aantrekkelijke, duurzame uitstraling van een dergelijk systeem ook niet onbelangrijk. Op esthetiek en design wil een ontwerper immers geen concessies doen.