Buren zijn voornaamste inbraakpreventie tijdens vakantie

  NL   17 juli 2012 Bron: Zeekhoe
Somfy heeft in Nederland onderzoek gedaan naar populaire preventiemaatregelen tegen inbraak die mensen nemen voordat zij op vakantie gaan. Uit dit onderzoek blijkt dat veel vakantiegangers vooral vertrouwen op het waakzame oog van de buren. Op de vraag welke maatregelen men neemt om inbraken te voorkomen voordat men op vakantie gaat, antwoordt 77% dat men aan de buren vraagt een oogje in het zeil te houden, zegt 75% van de respondenten dat men (ook) een licht in huis aan laat, gebruikt 61% tevens extra sloten, activeert 11% een anti-inbraakalarm en vraagt 15% een vriend of familielid uit dezelfde woonplaats om op het huis te letten.

Volgens onderzoek door het ministerie van Veiligheid en Justitie* zijn preventieve maatregelen tegen woninginbraak, zoals een zichtbaar inbraakalarm, erg effectief. Daarnaast blijkt dat inbrekers zeer ontmoedigd worden door de aanwezigheid van ouderen en kinderen in de wijk, maar ook van tekenen dat er in de woning personen aanwezig zijn. Margreet van Kinschot, communicatiemanager Benelux bij Somfy: “Zodra duidelijk is dat het huis bewoond is, is de pakkans groot en haken inbrekers af. Omdat buren natuurlijk niet de hele dag op kunnen letten, bijvoorbeeld vanwege hun werk of doordat zij zelf op vakantie gaan, raken steeds meer mensen overtuigd van het nut van digitale beveiligingsmethodes, zoals een camera gekoppeld aan een bewegingscensor, zodat men op vakantie online kan zien wat er thuis gebeurd. Slim gebruik van huisautomatisering, waarmee men op afstand gordijnen open en dicht kan doen, of lichten aan en uit kan schakelen, op willekeurige en steeds wisselende tijdstippen, is een uitstekend middel om inbrekers de indruk te geven dat er mensen aanwezig zijn. Buren hebben dus niet meer de volledige verantwoording voor andermans huis tijdens de vakanties. Dat is wel zo rustig.”

Hoewel veel buren het aan elkaar vertellen als ze op vakantie gaan, houden minder mensen contact met het thuisfront als ze eenmaal weg zijn. Slechts 24% van de respondenten belt om te vragen of alles goed gaat thuis, het grootste gedeelte van de ondervraagden (64%) belt niet en 12 % neemt heel soms contact op met de buren. Echter, uit het onderzoek blijkt wel dat 53% van de ondervraagden het zeer zouden waarderen als ze tijdens de vakantie regelmatig op de hoogte gehouden worden door hun buren.

Inbraak kan emotionele reacties oproepen. Op de vraag wat men het ergste vindt bij inbraak scoort het antwoord ‘dat er vreemde mensen in mijn huis zijn geweest’ het hoogst, 60% vindt dat een verschrikkelijke gedachte. Slechts 17 % vindt het feit dat inbrekers ‘belangrijke en dure spullen weghalen’ het ergst, terwijl 23% aangeeft vooral erg te vinden ‘dat inbrekers onvervangbare spullen zoals juwelen meenemen’.

Op de vraag in welke nieuwe inbraakpreventiemethodes men het meeste vertrouwen heeft, geeft 42% aan een bewegingssensor die gekoppeld is aan online videocamera nuttig te vinden. Vooral omdat men dan op het vakantieadres zelf kan zien of thuis alles in orde is. De mogelijkheid om vanaf het vakantieadres op elk gewenst moment de gordijnen open en dicht, en de lichten aan en uit te doen lijkt 26% een goed afschrikmiddel tegen inbrekers. Voor 15% van de respondenten is een alarm dat een sms verstuurt als er iets in het huis beweegt een goede oplossing. Van de ondervraagden geeft 17% aan dat zij een ouderwetse huizenoppasser de beste beveiliging vinden.

Hoewel de buren gevraagd worden of ze actief willen letten op eventueel onraad, begrijpt het merendeel van de vakantiegangers dat dit geen garantie is dat er 24 uur per dag op hun huis wordt gelet. Veel buren werken overdag en hebben ‘s avonds de gordijnen dicht. Op de vraag waar men meer vertrouwen in heeft als het gaat om inbraakpreventie, de buren of een camera met bewegingssensor die men kunt volgen vanaf het vakantieadres, blijkt dat net iets meer dan de helft van de ondervraagden (54%) vertrouwen geeft aan de camera met bewegingscensor. Hierbij noemt men vooral het feit dat men de beveiliging dan zelf in de hand heeft (24%), maar het feit dat de buren niet altijd thuis zijn (70%), is voor deze groep van doorslaggevend belang.

* Het artikel (2011) over woninginbraak is geschreven door Jaap de Waard, beleidsmedewerker verbonden aan de Directie Rechtshandhaving & Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Veiligheid en Justitie te Den Haag.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo