Nieuwbouw

Btw-tarief van 12% op sloop en heropbouw kan achteruitgang in de bouw tegengaan

Btw-tarief van 12% op sloop en heropbouw kan achteruitgang in de bouw tegengaan
Als blijkt dat een permanente btw-verlaging van 21 naar 6% voor sloop- en heropbouw zowel politiek als budgettair onmogelijk wordt, dan stelt de Bouwunie een permanente verlaging naar 12% voor. Netwerk Architecten Vlaanderen schaart zich achter dit voorstel, maar blijft wel voorstander van eenzelfde tarief van 6% voor renovatie enerzijds en sloop en heropbouw anderzijds, en dat op permanente basis.

“Alle indicatoren tonen aan dat de bouw, de motor van onze economie, achteruitboert. Deze week bleek uit de maandelijkse peiling van de Nationale Bank dat het ondernemersvertrouwen in ons land erop vooruitgaat, behalve in de bouw. Voor het eerst in zes jaar is het aantal vergunningen voor nieuwe woningen onder de 20 000 gezakt en een peiling die NAV hield onder haar leden toonde afgelopen zomer aan dat de helft van de architecten minder opdrachten heeft dan het jaar ervoor. En net nu overweegt de regering om het btw-tarief op sloop en heropbouw terug naar 21% te brengen. Dat is uit den boze!” reageert NAV-directeur Steven Lannoo.


Ook Bouwunie is van die mening en stelt daarom een btw-tarief van 12% op sloop en heropbouw voor, mocht blijken dat een permanente maatregel van 6% politiek en budgettair onhoudbaar is. Dit onder de dubbele voorwaarde dat het verlaagd tarief permanent wordt én dat het huidige tarief van 6% voor renovatiewoningen aan woningen van tien jaar of ouder behouden blijft.

NAV hamert eveneens op het belang van een permanente aanpassing en niet de zoveelste verlenging van één jaar omdat die voor architecten en opdrachtgevers alleen maar onzekerheid met zich meebrengt over de echte kost van een project en druk zet om zo snel mogelijk te factureren. “Dat is nefast voor de sector. Daarom scharen wij ons als belangenvereniging voor architecten achter het voorstel van Bouwunie om indien de 6% absoluut onhaalbaar zou zijn, een btw-tarief van 12% soelaas kan bieden om de achteruitgang in de bouw te helpen tegengaan.”

Ook interessant