Nieuwbouw

Woningbouw in zwaar weer

Woningbouw in zwaar weer
De sector van de bouw van nieuwe woningen en de woningrenovatie incasseert momenteel rake klappen, zo blijkt uit de conjunctuurenquête van bouwfederatie Embuild, waaraan 427 bouwondernemingen hebben deelgenomen. Bijna twee derde van de woningbouwers (63%) verwacht bovendien dat 2024 nog slechter zal worden met een daling van de investeringen, de activiteit en de rendabiliteit tot gevolg. Bij bedrijven actief in de renovatie van woningen gaat 46% uit van een slechter 2024. De woningmarkt is de voorbije maanden stilgevallen doordat de hypothecaire rentevoeten verdrievoudigd zijn op één jaar tijd. Daardoor is het voor veel gezinnen ineens veel duurder geworden om te bouwen of renoveren: ruim 9 op de 10 bouw- en installatiebedrijven merken dat hun klanten nu veel moeilijker een lening kunnen afsluiten. “In afwachting dat er een nieuw prijsevenwicht komt op de woningmarkt moeten we bijkomende kostenverhogingen voor particulieren absoluut vermijden.”, zegt Niko Demeester, CEO van Embuild. “Daarom is de verlenging van de verlaagde btw op sloop en heropbouw aan 6% ook na 2023 absoluut noodzakelijk. We verwelkomen dan ook de oproep van de partij van de Eerste Minister om deze maatregel definitief te verankeren tijdens het federale begrotingsconclaaf.”

De conjunctuur loopt momenteel sterk uiteen in de bouw- en installatiesector. Bij de infrastructuurwerken loopt het nog goed, aangevuurd door de relanceplannen en de investeringen van lokale besturen. Daarentegen hebben vooral de sectoren van nieuwbouw en renovatie het op dit ogenblik erg moeilijk De onverwacht sterke stijging van de hypothecaire rentevoeten op 1 jaar tijd van 1% naar 3,5%, vormt steeds duidelijker een rem op de (ver)bouwplannen van de Belg. 94% van de bouw- en installatiebedrijven geeft aan dat consumenten nu moeilijker een lening kunnen vastkrijgen omwille van de hogere rente en 62% van de bouw- en installatiebedrijven wordt daardoor geconfronteerd met een daling van de contacten voor nieuwe contracten.

De woningbouwers en bedrijven in residentiële renovatie kijken op de koop toe met een bang hart naar 2024. Beterschap zit er volgens hen volgend jaar helemaal niet aan te komen. 63% van de woningbouwers gaat uit van een slechter 2024 ten opzichte van een al zwart 2023 met een daling van de activiteit, de rendabiliteit en de investeringen tot gevolg. Qua tewerkstelling verwacht 57% van de bedrijven actief in de bouw van nieuwe woningen een verslechtering.

Niko Demeester, CEO van Embuild: “De explosieve cocktail van gestegen hypothecaire rentevoeten, materialenprijzen en personeelskost heeft er zwaar ingehakt bij de consument. Maar objectief gezien loont het nog altijd voor de consument om zijn bouw- of renovatieproject te realiseren. Door de loonindexering is de koopkracht van de Belg immers niet aangetast. Bovendien is de hypothecaire rente nog altijd lager dan de inflatie en laag in historisch perspectief. Investeren in een nieuwbouw of een verbouwing loont dus op termijn nog steeds.”

Wel benadrukt de bouwfederatie dat ondersteunend beleid nodig blijft. Daarom zou het totaal onzinnig zijn om het verlaagd btw-tarief op sloop en heropbouw, maar ook op de installatie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in woningen van minder dan 10 jaar, niet permanent aan 6% te maken. Eind dit jaar lopen deze fiscale incentives, die broodnodig zijn voor de energetische renovatie van ons woningpark, af. We roepen de federale regering dan ook dringend op om de onzekerheid hierover weg te nemen en het verlaagde btw-tarief van 6% hiervoor te verlengen. We zijn tevreden dat nu ook de partij van de Eerste Minister deze maatregel in het kader van het begrotingsconclaaf permanent wil maken.

Enkele opmerkelijke cijfers uit de conjunctuurenquête van Embuild:
  • 52% van de bouw- en installatiebedrijven zegt dat hun orderboek minder gevuld is dan normaal.
  • 62% van de bouw- en installatiebedrijven merkt een daling van het aantal contacten voor nieuwe contracten op.
  • 51% van de woningbouwers verwacht een slechter 2023 ten opzichte van 2022. Slechts 13% verwacht het dit jaar beter te doen.
  • 63% van de woningbouwers verwacht een slechter 2024 ten opzichte van dit jaar. Slechts 8% verwacht het in 2024 beter te doen.
  • 57% van de woningbouwers gaat voor 2024 uit van een verslechterde tewerkstelling.
  • 38% van de bedrijven actief in de renovatie van woningen verwacht een slechter 2023 ten opzichte van een 2022. Slechts 19% verwacht het dit jaar beter te doen.
  • 46% van de bedrijven actief in residentiële renovatie verwacht een slechter 2024 ten opzichte van dit jaar. Slechts 17% verwacht het in 2024 beter te doen.
  • 45% van de residentiële renovatiebedrijven gaat voor 2024 uit van een verslechterde tewerkstelling.

Ook interessant