Brussel ondertekent MoU met Istanbul

  BE   12 februari 2021 Bron: Pascal Smet
Brussel ondertekent MoU met Istanbul
Brussels Minister-President Rudi Vervoort en Staatssecretaris voor Internationale Relaties Pascal Smet ondertekenden vandaag een Memorandum of Understanding met hun collega’s van het Grootstedelijk Gebied Istanbul. Beide steden zullen de komende twee jaar bekijken hoe ze de samenwerking kunnen versterken binnen verschillende beleidsdomeinen.

“Ik ben blij deze samenwerkinsgovereenkomst te kunnen tekenen met de burgemeester van Istanbul. In het verleden werden er al banden gecreërd tussen onze twee steden door samenwerkingen rond erfgoed en mobiliteit. Met deze overeenkomst gaan we samen bekijken hoe we verder kunnen bouwen aan een duurzame en inclusieve stad van morgen met thema’s als smart cities, stadsontwikkeling en gelijke kansen. Ik geloof er sterk in dat steden wereldwijd moeten samenwerken om grootstedelijke uitdagingen aan te pakken,” Rudi Vervoort

"Grootsteden wereldwijd moeten nog meer samenwerken en nog meer kennis uitwisselen, dat zal de levenskwaliteit van alle stadsbewoners ten goed komen. De uitdagingen voor steden zijn door de pandemie trouwens nog groter geworden. Daarom zetten we met het Brussels Gewest actief in op kwalitatieve partnerships met andere steden van over de hele wereld. Brussel en Istanbul kunnen bijvoorbeeld alle twee een rijk verleden en kunnen dus heel wat best practices met elkaar delen over monumentenzorg. De steden zijn ook emotioneel met elkaar verbonden door de grot en zeer actieve diaspora gemeenschap in Brussel," Pascal Smet.

De ondertekening van het memorandum van overeenstemming gebeurde tijdens een digitale ontmoeting. Rudi Vervoort en Pascal Smet ondertekenden het document in Brussel, en op hetzelfde ogenblik deed de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamođlu, hetzelfde in Turkije. Ekrem Imamođlu is sinds 2019 burgemeester van de stad. Hij is lid van de Volkspartij (CHP) en houdt er een zeer progressieve en stedelijke visie op na.

Beide steden spraken met dit document af om tijdens de komende twee jaar de mogelijkheden te onderzoeken om op lange termijn een structurele samenwerking uit te bouwen. Deze aanpak past in de internationale strategie van het Brussels Gewest om potentiële samenwerking zeer grondig te analyseren voor het zich op lange termijn engageert.
Concreet zullen Brussel en Istanbul twee jaar lang nagaan welke informatie kan worden uitgewisseld, welke gemeenschappelijke initiatieven kunnen worden opgezet en hoe kan worden samengewerkt rond verschillende specifieke thema’s.

Het is niet toevallig dat de MoU ondertekend wordt op 11 februari, de internationale dag voor vrouwen en meisjes in de wetenschap. Een symbolisch moment om de internationale samenwerking rond gelijke kansen tussen beide steden te versterken. Daarnaast is 2021 een belangrijk jaar voor de Brusselse relaties met Istanbul: de economische vertegenwoordiging van het Brussels Gewest in Istanbul viert immers haar 20e verjaardag.

Brussel ondertekent MoU met Istanbul

Thema’s

Naast gelijke kansen en gendergelijkheid worden nog verschillende andere thema’s opgenomen in de overeenkomst.

Brussel en Istanbul bezitten veel erfgoedparels. Het Brussels Gewest en Istanbul deelden in het verleden reeds informatie rond het behoud en de restauratie van oude stadsmuren. Beide steden zouden de samenwerking rond monumentenzorg graag aanscherpen.

Ook de thema’s stadsontwikkeling, smart cities en mobiliteit staan hoog op de agenda. Brussel maakt sinds enkele jaren de omslag naar een stad op mensenmaat waar veel aandacht voor kwalitatieve publieke ruimte en zachte mobiliteit centraal staat. Ook op deze gebieden zijn er al enkele jaren goede banden tussen Istanbul en Brussel. In 2005 ondertekende Brussel een samenwerkingsovereenkomst met het Turkse ULASIM, de exploitant van het lokale metro- en sneltramsysteem. In 2008 opende de MIVB een vertegenwoordigingskantoor in Istanbul.

Daarnaast staat ook het thema cultuur hoog op de agenda. Istanbul organiseert jaarlijks meer dan 4000 evenementen, waaronder internationale film-, muziek- en theaterfestivals en kunst- en designbiënnales. Bovendien vormt de Turkse diaspora een grote gemeenschap in Brussel.

Maar ook rond o.a. de thema’s handel, volksgezondheid, leefmilieu, wetenschappelijk onderzoek en toerisme zullen de mogelijkheden om beide steden nauwer te laten samenwerken onder de loep worden genomen de komende twee jaar.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo