Bouwverlof is slechts aanbeveling

  BE   23 juni 2020 Bron: Confederatie Bouw
Bouwverlof is slechts aanbeveling
Om alle misverstanden uit de wereld te helpen, herhaalt de Confederatie Bouw de boodschap dat een collectieve sluiting als vakantie louter een aanbeveling is en dus niet verplicht is. Een aannemer moet de verlofperiode bespreken met de syndicale afvaardiging of, indien er geen is, met de werknemers zelf. “Het belangrijkste is om op bedrijfsniveau tot overeenstemming te komen door te zoeken naar een oplossing waar iedereen tevreden mee is”, zegt Robert de Műelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Tot 2/3de van de bouwbedrijven lag helemaal stil tijdens de coronacrisis. Het zou dus kunnen dat aannemers de periode van collectieve sluiting wil gebruiken om een beetje productietijd in te halen. Daarom vraagt de Confederatie Bouw dat bouwondernemingen dit jaar hun vakanties op een flexibele wijze kunnen organiseren en dat uiteraard in samenspraak met hun werknemers.

Normaal is het zo dat de vakantie in de bouw drie of vier weken duurt en dat vanaf midden juli of 1 ŕ 2 weken vroeger of later. Maar dat is geen verplichting, enkel een aanbeveling, doorgaans per provincie. Heel vaak liggen alle ketens in de sector (o.a. producenten materialen, leveranciers materialen, de vele onderaannemers…) stil op dat moment. De data voor collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie die vermeld staan in de bouwkalender zijn louter aanbevelingen. Ze zijn niet verplicht. Het paritair comité legt al heel lang geen collectieve sluitingsperiode voor de hele sector meer op.

Indien de aanbevolen data voor de vakantie niet gevolgd wensen te worden, moeten discussies met de vakbondsdelegatie of het personeel (indien er geen vakbondsdelegatie is) het pleit beslechten. Toch volgt gewoonlijk een overgrote meerderheid van bouwondernemingen de aanbevolen vakantieperiode. “We willen in geen geval het recht op vakantie inperken”, benadrukt Robert de Műelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo