Bouwvergunning Queen Towers in Gent vernietigd

  BE   14 maart 2016 Bron: VRT Nieuws
Bouwvergunning Queen Towers in Gent vernietigd
Project Gent Sint Pieters
De bouwvergunning voor de Queen Towers of A5 aan het station Gent-Sint-Pieters is vernietigd. Dat is gemeld door het buurtcomité BuitenSporig. Op 29 april 2014 schorste de RVVB de door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen afgeleverde vergunning voor de bouw van de Queen Towers langs de Koningin Fabiolalaan. Diezelfde Raad heeft die bouwvergunning nu ook vernietigd. De vergunning bestaat dus niet meer. Het is nu aan de deputatie om opnieuw te beslissen over de bezwaren van buurtcomité BuitenSporig. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de vergunning omdat in de A-zone een verkavelingsvergunning ontbrak. Inmiddels is voor die A-zone wel een verkavelingsvergunning afgeleverd, maar ook die vergunning wordt door BuitenSporig aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. BuitenSporig is immers van oordeel dat het Ruimtelijke Uitvoeringsplan niet toelaat om op die plaats twee torens te bouwen.

Hoe groter en denser het project Gent Sint-Pieters wordt uitgevoerd, hoe nadeliger de gevolgen voor de buurten bij het station, aldus het buurtcomité. Die nadelige gevolgen zijn: het aanzuigen van gemotoriseerd verkeer naar de grootste ondergrondse parking van de Benelux, meer verkeer op en rond de site, kortom een ongezonder en verkeersonveiliger leefomgeving; meer en langer beschaduwing van de wijk; door de vele hoogbouw meer windhinder in de projectzone en in de omliggende wijken, e.a.Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo