Bouwunie tevreden met scherpere detacheringsregels

  BE   24 oktober 2017 Bron: Bouwunie
Bouwunie tevreden met scherpere detacheringsregels
Gedetacheerde werknemers moeten evenveel loon en premies krijgen als hun niet-gedetacheerde collegaís. En een detachering mag maximaal 24 maanden duren. Een rapport daarover werd vorige week goedgekeurd in de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement De betrokken parlementsleden gaan zo in grote lijnen akkoord met het voorstel van Europees commissaris Marianne Thyssen om de misstanden rond gedetacheerde werknemers de wereld uit te helpen. Vandaag buigen de ministers van Arbeid van de EU-lidstaten zich over het voorstel.

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek vanaf dag 1, zo luidt het principe.
Bedrijven die in een ander EU-land opdrachten uitvoeren met hun eigen personeel moeten nu het minimumloon betalen van het land waar ze werken. In de toekomst moeten buitenlandse gedetacheerde werknemers hetzelfde loon krijgen als lokale werknemers. Dat is inclusief CAO-voordelen en zonder aftrek van onkosten voor overnachting, transport, voeding en materieel.

Bouwunie is tevreden dat nu eindelijk beweging zit in dit EU-dossier. De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders ontwricht de Vlaamse bouwsector. De jongste jaren gingen hierdoor duizenden jobs verloren. Gelijk loon voor gelijk werk is eerlijk en rechtvaardig. En voor Bouwunie het minimum minimorum. Want ook met een gelijke beloning blijven gedetacheerde werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen goedkoper omdat ze daar lagere sociale zekerheidsbijdragen betalen. Bouwunie stelde daarom al eerder voor om ook de Europese inningsregels van de sociale zekerheidsbijdragen aan te passen. Als het gastland de sociale zekerheidsbijdragen van de gedetacheerde werknemers zou innen en verrekenen met het land van herkomst, dan zou ook dit verschil verdwijnen.

De aanpassing van de detacheringsregels is nog niet in kannen en kruiken. De plenaire vergadering van het Europees Parlement stemt op 26 oktober over de tekst. En nadien moet er een akkoord worden bereikt met de EU-lidstaten die tot dusver nog geen compromis hebben bereikt.

Bouwunie doet alvast een oproep aan de Belgische regering om voet bij stuk te houden. Niet alleen over de gelijke beloning maar ook over de maximale uitzendingsduur. Tussen de EU-lidstaten is daar immers veel onenigheid over. De West-Europese landen willen het liefst een kortere periode dan 24 maanden. Het Belgische Plan voor Eerlijke Concurrentie van de bouwsector, ondertekend door de betrokken ministers, verwijst daar trouwens duidelijk naar. Hierin is specifiek voor de bouwsector een detacheringstermijn van 6 maanden overeengekomen die na controle van de voorwaarden hernieuwbaar is. Bouwunie rekent erop dat de regering haar engagement nakomt.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo