Nieuwbouw

Bouwunie organiseert coronaveilig opendeurweekend voor Vlaamse bouwbedrijven

Bouwunie organiseert coronaveilig opendeurweekend voor Vlaamse bouwbedrijven
Tijdens het weekend van 13 en 14 maart organiseert Bouwunie de ‘Bouwroute’, een groots coronaveilig opendeurweekend voor Vlaamse bouwbedrijven. Meer dan tweehonderdzestig deelnemende bedrijven openen dat weekend de deuren voor wie inspiratie wil opdoen om te (ver)bouwen.

“Door de coronacrisis zijn vele bouwbeurzen jammer genoeg niet fysiek kunnen doorgaan”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Met dit initiatief bieden we bouwers en verbouwers toch de kans om live en coronaveilig kennis te maken met een divers aanbod aan bouwproducten- en diensten. Een week na de digitale editie van Batibouw is het voor bouwbedrijven ook het ideale moment om zichzelf in de schijnwerper te zetten. Bovendien is ook het lokale aspect van belang. Het ‘Winkelhieren’ van UNIZO staat meer dan ooit centraal. We willen de mensen stimuleren om op zoek te gaan naar de vakman om de hoek. Dat brengt voor beide partijen vele voordelen met zich mee.”
De Bouwroute is reeds vele jaren een vaste waarde in de regio Klein-Brabant Vaartland. Vanaf dit jaar breidt Bouwunie het concept uit over gans Vlaanderen.


Op afspraak

De bezoeken tijdens de Bouwroute gebeuren verplicht op afspraak. Het inplannen via www.bouwroute.be verloopt heel praktisch.

“Wie bijvoorbeeld op zoek is naar een nieuwe keuken, de badkamer wil renoveren of het dak isoleren kan in eigen provincie of regio op zoek naar de professional vlakbij”, aldus Jean-Pierre Waeytens. “Om te reserveren bij de vakman naar keuze ziet men meteen welke tijdsloten nog beschikbaar zijn. Aangezien er enkel op afspraak wordt gewerkt, is mogelijk om met twee personen een showroom te betreden. Zo kunnen (ver)bouwers toch met twee personen samen kijken, vergelijken en keuzes maken.”


Coronaveilig

Door de spreiding en het werken op afspraak worden grote concentraties bezoekers op een kleine oppervlakte vermeden. Alle deelnemende bouwbedrijven krijgen uitgebreide informatie om rekening te houden met de geldende coronamaatregelen.

“We willen een coronaveilige beleving garanderen aan de bezoekers en de bouwbedrijven. Tegelijk zetten we ondernemerschap in de kijker en geven we een signaal dat ook de bouw en de economie moeten blijven draaien.”


Overgangsjaar voor de bouw

Volgens Bouwunie wordt 2021 een overgangsjaar. Voor de coronacrisis uitbrak ging het zeer goed in de bouw, maar sinds maart vorig jaar geraken de orderboeken minder goed gevuld. Een derde van de bouwbedrijven zegt te weinig opdrachten binnen te krijgen.

“We hopen dat het vertrouwen bij de consument en de ondernemingen snel versterkt, en er terug meer geïnvesteerd wordt. Door de onzekerheid stokken de bouwplannen van gezinnen en bedrijven. Het is daarom van groot belang dat investeringen, ook die van de diverse overheden, niet stilvallen en zelfs gestimuleerd worden”, aldus Jean-Pierre Waeytens.


De overheid heeft de voorbije weken en maanden een aantal goede steunmaatregelen uitgewerkt. Zo is er de verlaging van het btw-tarief voor sloop en heropbouw en zijn er extra stimulansen voor wie renoveert. Ook via het Vlaams relanceplan wordt stevig geïnvesteerd in de bouwsector.

“De bouwuitdagingen voor de toekomst zijn groot. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Hier ligt voor de bouwsector een groot potentieel, maar de bedrijven moeten deze crisisperiode wel eerst kunnen overbruggen. Daarom vragen we de overheid om op korte termijn een aantal extra stimulansen door te voeren”, zegt Jean-Pierre Waeytens.


Extra stimulansen

Bouwunie bepleit om particuliere klanten een belastingvoordeel toe te kennen voor alle bouw- en verbouwwerken aan de woning. Het voorstel is om vijftien procent van alle bouwuitgaven en investeringen aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen met een plafond van maximaal 7.000 euro per jaar. Voor energiebesparende uitgaven kan dat plafond verhoogd worden tot 9.000 euro. Op deze manier zetten we ook stappen vooruit om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Daarnaast vraagt de beroepsvereniging om de btw-verlaging tot zes procent voor afbraak- en heropbouw minder stringent te maken door een aantal beperkende maatregelen terug te schroeven. Nu vallen teveel mensen uit de boot. Bouwunie is vragende partij om de beperking tot twee jaar te verlengen. Zo kunnen potentiële bouwers hun nog niet uitgewerkte of opgestarte bouwplannen nog van nul opstarten om ten volle te kunnen genieten van de btw-verlaging. Tenslotte pleit Bouwunie om de zeer beperkende voorwaarden inzake “enige en eigen woning” te laten vallen. Op deze manier worden mensen die al een onroerend goed bezitten eveneens gestimuleerd een afbraak- en heropbouwproject op te starten om de nieuwe woning(en) dan minstens op de private verhuurmarkt beschikbaar te stellen.

Bouwunie organiseert coronaveilig opendeurweekend voor Vlaamse bouwbedrijven
De Bouwroute is een initiatief van Bouwunie, gesteund door hun partners Vinduwaannemer.be, Buderus, Facq, Federale Verzekering, Reynaers Alumumium en Wienerberger.

Ook interessant