Duurzaam Bouwen

Bouwprofessionals moeten gebouwen aanpassen aan de klimaatverandering

Bouwprofessionals moeten gebouwen aanpassen aan de klimaatverandering
Het klimaat verandert en de gevolgen laten zich al voelen: zelfs als we alle uitstoot van broeikasgassen in de wereld onmiddellijk zouden stoppen, zou de klimaatdrift nog decennialang doorgaan. De bouwsector heeft een belangrijke rol te spelen in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, o.m. door gebouwen energiezuinig en duurzaam te maken. Maar tegelijk is het essentieel om bestaande en nieuwe gebouwen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Daarom maakte Buildwise, het innovatiecentrum van de bouw, over dit thema een speciale editie van zijn magazine. Verstandig omgaan met water, aanpakken van oververhitting in woningen en beton storten bij warm weer zijn maar enkele van de onderwerpen die aan bod komen. Tegelijk roept Buildwise op tot een collectieve aanpak voor klimaatadaptatie, die verder gaat dan het individuele gebouw. De speciale editie is relevant voor elk bouwberoep.

Buildwise wijdde een speciale editie van zijn magazine aan klimaatadaptatie. Daarin besteedt het op een praktijkgerichte manier aandacht aan het omgaan met water, met name aan rationeel watergebruik, hemelwaterputten, overstromingsrobuust verbouwen en grijswater. Andere onderwerpen zijn de impact van klimaatverandering op bouwputten en woningfunderingen, oververhitting en groendaken. Omdat klimaatverandering een impact zal hebben op het dagelijkse werk van de bouwprofessional, gaat het magazine ook in op werken op de werf bij warm weer, op de gevolgen van het veranderende klimaat voor schilders en op beton storten bij warm weer.

Zelf engageert Buildwise zich al een hele tijd om de gevolgen van de klimaatverandering te bestuderen en concrete maatregelen uit te werken. Het doet dit o.m. door in onderzoek rekening te houden met extremere omstandigheden. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Bouwen en renoveren in overstromingsgevoelige gebieden’, met de steun van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Bovendien ontwikkelde Buildwise de unieke HAMSTER-proefpost, waarmee het de werkelijke thermische prestaties en robuustheid van bouwelementen kan testen. Het ondertekende recent ook de Green Deal Klimaatbestendige omgeving van de Vlaamse overheid.

"Het is belangrijk dat we in de sector maatregelen blijven nemen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Tegelijk mogen we niet blind zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering – nu en op langere termijn", stelt Olivier Vandooren, CEO van Buildwise. "Maatregelen dringen zich op om onze bebouwde omgeving zo goed mogelijk aan te passen aan wat nu soms nog onwaarschijnlijk lijkt. Geen gemakkelijke opgave en één die we alleen tot een goed einde kunnen brengen als iedereen samenwerkt. Met deze speciale uitgave willen we een aantal handvatten aanreiken waar bouwprofessionals echt concreet mee aan de slag kunnen!"

Het themanummer is gratis beschikbaar via: BUILDWISE MAGAZINE 92 NL

Ook interessant