Nieuwbouw

Bouwen wordt steeds meer hightech

Bouwen wordt steeds meer hightech
Batibouw heeft nooit meer standhouders geteld dan in de editie van 2017. Ook het aantal leveranciers van gespecialiseerde, technische systemen die eerder gericht zijn op bouwprofessionals, scheerde er dit jaar hoge toppen. Dat verbaast de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) niet. Vandaag bestaat een goed bouwproject niet alleen uit een goede gebouwschil met degelijke isolatie, luchtdichtheid en akoestiek. Tegelijk integreert het uiteenlopende technische installaties, zoals ventilatie, warmtepompen, zonneboilers, PV-panelen, domotica, toegangscontrole, brand-, inbraak- en camerabeveiliging, om optimaal aan de wensen van de klant op het vlak van comfort, energiezuinigheid en luchtkwaliteit te beantwoorden. De rol van de aannemer en het installatiebedrijf neemt daarom nieuwe vormen aan.

De technische finesses die nodig zijn om een project goed te kunnen afronden, houden nauw verband met de intense wisselwerking die gegroeid is tussen gespecialiseerde bedrijven in technische installaties en de bouwsector. Op bouwplaatsen zien we dat beide steeds meer verbindingen krijgen. Het advies van de bouwprofessional aan de particulier is dan ook onmisbaar geworden. Immers, technieken zoals een ventilatie unit of (hernieuwbare) energieopwekking vergen niet alleen een professionele installatie maar ook onderhoud op gezette tijdstippen om de werking ervan en de levensduur te vrijwaren.

De bouwsector is daardoor meer dan ooit de integrator van systemen, technieken, producten en expertise. Dat heeft als gevolg dat naast de aannemer ook het installatiebedrijf steeds vroeger bij de start van een project betrokken is. Een bouwteam met onder meer architect, studiebureau, aannemer steeds vaker installateur(s) overlegt van bij de ontwerpfase om de wensen van de opdrachtgever zo goed mogelijk in te willigen. Zo kunnen aannemer(s) en installateur(s) hun kennis omzetten in de uitvoeringsplannen, in alle complementariteit met en in alle respect voor de onafhankelijkheid van de architect.

De VCB speelt al langer in op die trend, samen met de beroepsfederaties ICS en Fedelec, enerzijds met haar Werkgroep Grote Technische Installaties (GTI) en anderzijds met de oprichting van de vzw Vlisog. De Werkgroep GTI volgt de laatste evoluties op de voet en speelt in op de interactie van technisch gespecialiseerde installatiebedrijven met aannemers. Vlisog is op zijn beurt een nieuwe vzw die focust op het systematisch onderhoud van gebouwen door middel van bijvoorbeeld een gestandaardiseerde conditiemeting.

Beide VCB-initiatieven zetten eveneens in op hulpmiddelen die de communicatie tussen de bouwpartners en transparantie stroomlijnen en ondersteunen. Denk maar aan een ICT-toepassing zoals BIM (Bouw Informatie Model) die vandaag al frequent wordt benut bij grote, complexe projecten zoals de bouw van een ziekenhuis met operatiekwartieren. Van bij de ontwerpfase worden alle gegevens verzameld in een centrale database die alle partijen benutten en aanvullen. Zo kan de opdrachtgever er steeds een beroep op doen wanneer onderhoud of renovatie zich opdringt.