Duurzaam Bouwen

Bouw nieuw Cohousingproject in Wijnegem van start

Bouw nieuw Cohousingproject in Wijnegem van start
Op de site van De Werve Hoef in Wijnegem realiseert de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning in de loop van 2021 een cohousingproject voor 25 tot 30 gezinnen en alleenstaanden. Op dit ogenblik zijn er al 13 kandidaten. Sinds januari komen de kandidaat-bewoners geregeld samen om het cohousingproject voor te bereiden. Afgelopen dinsdagavond ondertekenden alle toekomstige bewoners samen met De Ideale Woning het engagements-charter. Dit gebeurde tijdens het cohousingcafé in de foyer van Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis in Wijnegem. Het is meteen ook de officiële start van het cohousingproject.

Op de site De Werve Hoef in Wijnegem worden in verschillende fasen een 320-tal sociale en bescheiden woningen gebouwd. Het cohousingproject dat De Ideale Woning daar wenst te realiseren voor circa 25 tot 30 gezinnen en alleenstaanden, is uniek omdat het zich uitsluitend richt op sociale huurders. De sociale huisvestingsmaatschappij brengt als eerste gemotiveerde gezinnen met een kwetsbare inkomenssituatie bij elkaar die zich engageren om voortaan samen te wonen en bepaalde ruimten intensief te delen.

Op het niveau van het project wordt gestreefd naar een relatief hoge dichtheid met een mix van grondgebonden en gestapelde woningen. Ze zijn bedoeld voor een diverse groep bewoners. Die hoge dichtheid zorgt voor een minimale terreininname van het project. De private delen van de individuele woningen zullen een veeleer beperkte oppervlakte innemen. Dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de gemeenschappelijke ruimten een royale oppervlakte te geven.

Afwijkende regelgeving

Het cohousingproject is weerhouden door de Vlaamse regering om deel te nemen aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen. Hieraan zijn geen subsidies verbonden, maar weerhouden projecten mogen wel afwijken van de bestaande regelgeving. Bij dit project wordt afgeweken van de minimale oppervlakten van toepassing voor sociale woningbouw. Er wordt ook afgestapt van de volgorde van inschrijving voor een sociale huurwoning met de bedoeling om in de eerste plaats een hechte bewonersgroep te vormen.

Dat streven naar een hechte, stabiele bewonersgroep vertaalt zich zowel in de totstandkoming van het project, de architectuur als in de begeleiding en ondersteuning achteraf. Door van bij de start de bewoners te betrekken, krijgen ze verregaande inspraak in de realisatie van het cohousingproject. Hier wordt ook de basis gelegd voor het hecht samen wonen. De toekomstige bewoners leren elkaar kennen, leren te overleggen en leren in dialoog naar oplossingen te zoeken.

Ook op het niveau van de architectuur bepalen de toekomstige bewoners mee welke ruimten worden gedeeld en welke privaat blijven. De Ideale Woning geeft op voorhand wel aan waar de minimumgrens ligt. Minstens de elektrische deelwagen, de tuin, het erf, de fietsenstalling, een gemeenschappelijke leefruimte en het wassalon worden gedeeld. Het collectieve erf waarrond de woningen worden gegroepeerd, is het kloppend hart van de woongroep. Het is de ruimte bij uitstek voor informele ontmoetingen tussen de bewoners en de kinderen kunnen er spelen.

CO2-uitstoot beperken

Het cohousingproject maakt deel uit van een grootschalige nieuwe woonontwikkeling op de site van De Werve Hoef vlakbij het centrum van Wijnegem. Openbaar vervoer en allerlei voorzieningen bevinden zich allemaal op wandelafstand, waardoor de CO2-uitstoot voor verplaatsingen beperkt kan blijven. Voor noodzakelijke verplaatsingen met de wagen rekent De Ideale Woning op het gebruik van de elektrische deelwagen.

Ook op het vlak van energie (warmte en koeling) streeft de huisvestingsmaatschappij naar een minimale CO2-uitstoot. Samen met de toekomstige bewoners wordt bekeken wat haalbaar is. De haalbaarheid van warmtepompen en fotovoltaïsche panelen wordt automatisch onderzocht. De Ideale Woning streeft minstens naar BEN-woningen (Bijna Energie Neutrale-woningen). Veel zal afhangen van de bereidheid en de mogelijkheden van de bewoners om zich aan te passen aan de technische aspecten van een moderne hedendaagse woning. De lagere energiekosten werken alvast motiverend.

Project mee vorm geven

De voorbereidingen van het cohousingproject gingen in januari van start. Sindsdien komen de kandidaat-bewoners regelmatig samen om hieraan mee te werken. Ze krijgen als het ware carte blanche om het project waar ze later zullen samenwonen zelf mee vorm te geven. Dit gebeurt uiteraard onder begeleiding van De Ideale Woning en enkele experten. Op dit moment zijn er 13 kandidaat-bewoners. De huisvestingmaatschappij is nog op zoek naar nieuwe bewoners die bij de cohousinggroep willen aansluiten.

Afgelopen dinsdagavond kwamen de kandidaat-bewoners samen om het engagementscharter te ondertekenen. Hiermee gaan ze voor de komende jaren het engagement aan om van dit project een succes te maken. Het betekent meteen ook de officiële start van het cohousingproject. Namens De Ideale Woning ondertekende voorzitter Dirk de Kort mee het charter.

“Cohousing is een nieuwe woonvorm waarbij verschillende generaties onder één dak wonen. Als voorzitter van De Ideale Woning ben ik tevreden dat sociale huurders mee kunnen bepalen hoe hun eigen woning met gemeenschappelijke ruimten er in de toekomst zal uitzien. We zoeken nog nieuwe buren voor dit project en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via cohousing@deidealewoning.be”, aldus Dirk de Kort.

“We beschouwen dit project als een eerste experiment om van het eerder beperkte woonaanbod stilaan te evolueren naar een meer verscheiden woonaanbod. Dit is niet enkel de ambitie van De Ideale Woning, maar van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Met het project beogen we een maatschappelijke meerwaarde in meerdere lagen. Zo tracht De Ideale Woning invulling te geven aan het begrip duurzaam wonen”, benadrukt voorzitter Dirk de Kort tot slot.

Ook interessant