Black-out is vermijdbaar door snelle energiebesparingen

  BE   27 augustus 2014 Bron: Factor4
Rond het debat ‘kernenergie versus groene energie’ wordt de laatste tijd erg veel energie verspild. Zowel experts als beleidsmakers lijken te vergeten dat er een eenvoudigere oplossing bestaat om de kans op black-outs te verminderen, die bovendien amper investeringen vergt èn snel genoeg kan gerealiseerd worden. Ook de Europese Commissie is zich hiervan goed bewust, en startte om aan haar energiedoelstellingen te voldoen de projecten ‘Re-Co’ en ‘EESI 2020’.

In het kader van het Europese project ‘Re-Co’ werd recent via lokale partners in 10 lidstaten re-commissioning gepromoot; een methode om energie te besparen met weinig of geen investeringen. De resultaten van de 2 Belgische pilootprojecten zijn indrukwekkend, en bevestigen het vermoeden dat er nog een erg groot besparingspotentieel te verzilveren valt met minimale inspanningen (zie het filmpje hieronder). Charles-Henri Bourgois van Factor4 geeft de cijfers: “Gemiddeld werden er in Europa in het kader van Re-Co besparingen gerealiseerd tot 20% door middel van maatregelen met een terugverdientijd van ca. 1 jaar. Re-commissioning levert een financiële return van gemiddeld 70%, ten opzichte van 9% bij aandelen.”.Re-commissioning betekent letterlijk ‘opnieuw in bedrijf nemen’. Diverse onderzoeken wijzen uit dat het energiegebruik van klimaatinstallaties in gebouwen gemiddeld 25% te hoog is, en maar liefst 70% van de gebouwinstallaties functioneert niet naar behoren. Beloftes over de energieprestaties bij het ontwerp, komen dus in de praktijk maar zelden uit. Door de problemen die we nu kennen wordt het plots duidelijk dat kleine maatregelen zich op grote schaal opdringen. Van het opnieuw, of nauwkeuriger instellen van tijd- en temperatuurinstellingen van klimaatinstallaties tot het installeren van bewegingsmelders of timers, het zijn allemaal maatregelen die in een mum van tijd, zonder ook maar één euro kost voor de klant, èn met behoud of zelfs verbetering van comfort kunnen gerealiseerd worden door gebruik van energieprestatiecontracten.

Het project EESI 2020 dient ter promotie van energieprestatiecontracten (EPC). Deze contractvormen resulteren in de meest optimale win-win: hoe beter de ‘ESCO’ (Energy Service Company) presteert, hoe groter haar vergoeding en de winst voor de klant. In het buitenland kent EPC een opmars, maar in België blijkt een grote weerstand tegen innovatie of verandering te heersen. Hoewel openbare besturen een belangrijke rol kunnen spelen in de sensibilisering van de private markt, blijven zij te dikwijls vasthouden aan oude inefficiënte methodes. Benjamin De Bruyn, zaakvoerder van Main Man (maintenance management consulting): “De energie audit rapporten die zonder verder gevolg in een schuif zijn beland, hebben ons intussen vermoedelijk al wel een bos gekost. En àls de vermelde besparingsvoorstellen al worden uitgevoerd, laat de inregeling van de nieuwe installaties te wensen over. Hoor die dure state-of-the-art ventilatiegroepen maar draaien, tijdens weekend- en feestdagen. (zucht)”.

Wil Vlaanderen de kans op black-outs drastisch laten verminderen en tegelijk haar Europese doelstellingen realiseren, dan is het nu tijd om te starten haar innovatiebeloften kracht bij te zetten met concrete voor de hand liggende duurzame daden. Bedrijven moeten zèlf initiatief nemen om energie te besparen. Wachten op een globale visie en initiatieven van de overheid doet ons kostbare tijd verliezen.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo