Beveiliging woning? Velen laten de voordeur wel eens open staan

  NL   20 maart 2013 Bron: USP Marketing Consultancy
Er is de laatste jaren een groot verschil in de veiligheidsbeleving in de woning tussen huurders en eigenaren. Vanaf 1999 is een zeer sterke stijging te zien in de tevredenheid van huurders met de inbraakbeveiliging van hun woning. De tevredenheid steeg van een magere 6,5 als rapportcijfer in 1999 naar een dikke 7,1 in 2010. Corporaties hebben door gericht te investeren in het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor een groot deel van hun bezit belangrijke stappen genomen op dit element en dit wordt gewaardeerd door haar huurders.

Nu een groot deel van de woningen voorzien is van extra sloten, inbraakbeveiliging, etc. lijkt ook de stijging qua tevredenheid van huurders tot stilstand te zijn gebracht. Sinds 2010 blijft het cijfer voor inbraakbeveiliging van de woning rond de 7 schommelen, met een 6,9 gemiddeld in 2013.

De daadwerkelijke inbraakbeveiliging van de woning zegt echter niet alles over het gevoel van veiligheid dat men ervaart. Uit onderzoek onder zowel huurders als kopers blijkt dat de beleving van huurders over de veiligheid in hun woning elkaar niet zoveel ontloopt. Huurders van corporaties geven hun gevoel van veiligheid van de woning een zeer mooi rapportcijfer, namelijk een 8,0. Eigenaren scoren nog steeds iets hoger met een 8,4.

Nu zijn complex en wijk aan de beurt
Nu de beveiliging van de woning in veel gevallen goed geregeld is, kan gekeken worden waar nog verdere verbetering mogelijk is. Met name bij corporatiewoningen, vaak meergezinswoningen, liggen deze verbeterpunten nog in de beveiliging van het complex. De complexbeveiliging scoort namelijk maar een magere 6,7. Bij verbeterpunten op dit gebied kan gedacht worden aan de beveiliging van de toegangsdeur via bijvoorbeeld een intercom of aan slecht verlichte garageboxen en fietsenstallingen. Maar ook aan minder voor de hand liggende zaken net buiten het complex in de wijk, zoals goed onderhouden groenvoorzieningen.

Focus op gedragsverandering zowel bij huurders als kopers
Met fysieke aanpassingen kan natuurlijk al preventief een aantal zaken voorkomen worden. Echter het belangrijkste verbeterpunt zal de komende jaren liggen in het gedrag van mensen. Zo zegt een kwart van de ondervraagde consumenten in een meergezinswoning nog wel eens de centrale toegangsdeur van het complex te openen zonder dat men weet wie er voor de deur staat. En bijna de helft (47%) van de consumenten zegt nog wel eens de voordeur open te laten staan wanneer men even snel iets moet halen of brengen. Ook zegt maar 21% altijd te vragen naar legitimatie bij een monteur die iets komt repareren. In al deze zaken verschilt het gedrag tussen huurders en kopers niet zo zeer.

Rol van politie, corporatie en gemeente
Logischerwijs dichten consumenten de politie, de gemeente, maar ook de corporatie een belangrijke rol toe waar het gaat om veiligheid van woning en omgeving. Alle voorlichtingsacties ten spijt, zegt nog steeds 20% van de consumenten meer informatie en voorlichting te willen ontvangen over veiligheid in en om de woning. Hierbij komt dat consumenten hun kennis over veiligheid en veilig gedrag vaak nog overschatten. Hier ligt dus ook zeker nog een rol weggelegd voor politie, corporatie, gemeente en andere partijen. Echter waar de aanpak van de afgelopen jaren vooral gericht was op fysieke aanpassingen, zal de nadruk nu moeten komen te liggen op het gedrag van mensen zelf. Men is zich er namelijk vaak niet eens van bewust dat het gedrag dat men vertoont het voor sommige criminelen wel erg makkelijk maakt.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo