Bestaande lintbebouwing niet gebruiken als maatstaf voor de toekomst

  BE   29 maart 2019 Bron: Confederatie Bouw
Bestaande lintbebouwing niet gebruiken als maatstaf voor de toekomst
Foto: Google
Een recente studie van VITO geeft een inschatting van de maatschappelijke kost van verspreide bebouwing. Deze studie trekt bestaande trends door tot 2050 zonder ook maar rekening te houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Beleidsmakers die de studie misbruiken, overschatten volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) de betaalbaarheid van het wonen. Dat is het gevolg van een Malthusiaanse redenering waarbij met foute premisses wordt gewerkt.

De studie berekent hoeveel de verspreidde bebouwing vandaag kost, bijvoorbeeld: wat is de kost van riolering in lintbebouwing en wat is de kost van riolering in steden. De studie projecteert dan dit verschil in kosten naar 2050. Volgens Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen) heeft deze verspreidde manier van bouwen een meerkost tot 25 miljard euro, zo zei ze deze morgen in het Radio 1-programma De Ochtend.

De bouwsector gaat vandaag al efficiŽnter om met ruimte

Deze bijkomende kost is volgens de VCB helemaal niet realistisch omdat er vandaag en in de toekomst niet meer gebouwd wordt op de manier waarop dat in het verleden gebeurde. Vlaanderen zal binnen het huidig juridisch kader tegen 2050 0ha/dag bijkomend ruimtebeslag bereiken. De ruimte-inname Ė volgens statbel momenteel 5,6 ha/dag waarvan 3,6 ha voor wonen Ė zal verder in dalende lijn gaan onder impuls van de markt en vanwege trends die nu reeds duidelijk aanwezig zijn: woningen worden compacter en worden gebouwd op kleinere percelen, het aantal appartementen neemt sterk toe en nieuwe lintbebouwing wordt steeds zeldzamer. 68% van de nieuwe huizen en appartement wordt momenteel al gebouwd op bestaande sites en neemt dus geen extra ruimte in.

Onder druk van de steeds stijgende bouwgrondprijzen en dankzij innovatieve oplossingen uit de bouwsector wordt er vandaag al veel efficiŽnter omgegaan met ruimte dan in het verleden. De kosten van de lintbebouwing kunnen dus niet zomaar 30 jaar naar de toekomst geprojecteerd worden. De VITO-studie geeft zelf ook aan dat dit niet realistisch is en stelt dat: ďde verwachte afnemende bevolkingsgroei zou resulteren in een lagere ruimte-inname per dag tegen 2050Ē. De studie geeft dus zelf aan dat door een aantal onrealistische uitgangspunten de meerkost van bouwen tot 2050 sterk overschat kan worden.

Geen blinde betonstop, maar een doordachte kwalitatieve verdichting is nodig

Volgens Ingrid Pira (Groen) zal 'niets doen ongelooflijk veel geld kosten en leiden tot een financiŽle strop'. Daar is de VCB het niet mee eens en bovendien waarschuwt de beroepsorganisatie dat een blinde betonstop ook ongelooflijk veel geld kost en zowel de woningkwaliteit als de betaalbaarheid van het wonen in gevaar zal brengen. Vooral de sociaal zwakkeren zullen hiervan het slachtoffer zijn omdat zij geen kwalitatieve, energiezuinige woning meer kunnen betalen. De VCB vraagt dan ook aan beleidsmakers om verdichting en stadsvernieuwingsprojecten binnen kernen te vereenvoudigen en aan te moedigen voordat bestaande bouwgronden geschrapt worden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo