Beschermende kleding: wat mag niet en moet juist wel?

14 oktober 2014 Bron: Engelbert-Strauss
Voor iedereen lijkt het de normaalste zaak van de wereld, maar toch is dat helemaal niet zo. Zeker in de bouwsector zijn er talloze regels en adviezen verbonden aan dit aspect: beschermende kleding. De Arbo, de werknemersvakbonden en gezondheidsinstellingen adviseren hebben allen hun eigen adviezen betreffende de werkkleding en de voorschriften over werkkleding in de bouw. Nogal logisch, want werk je in de bouw, dan werk je op de meest ongebruikelijke plekken. Buiten bijvoorbeeld, op een bouwterrein waar een nieuw gebouw wordt gebrouwd. Of naast een doorgaande weg, omdat er een extra baan snelweg bijkomt. Of binnen, in een laswerkplaats waar continu vonken rondvliegen. Voor iedere werknemer en werkgelegenheid kan er dus andere beschermende kleding worden aangeraden.

Eerst moet er bepaald worden wanneer een werknemer gevaar loopt of een verhoogd risico loopt. Dat is allemaal te lezen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarin worden meerdere situaties geschetst waarbij beschermende kleding wordt geadviseerd of het zelfs verplicht is om bepaalde kleding te dragen. In principe bepaalt de werkgever welke kleding en accessoires verplicht gedragen moeten worden op de werkplek. Wanneer de werkgever inderdaad bepaalt dat er gewerkt wordt in een gevaarlijke omgeving en er dus beschermende kleding nodig is, zullen de werknemers hieraan moeten voldoen. Zonder deze beschermende kleding en -accessoires ben je onverzekerd en is je baas dus niet verantwoordelijk voor het ongeval dat eventueel gebeurt op de werkplek.

De werkgever is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud (en dus de kosten) van de kleding. Als de kleding niet mee naar huis wordt genomen door de werknemer, de kleding bij uitstek niet geschikt is voor privegebruik en/of de kleding wel geschikt is voor privegebruik maar er een logo van het bedrijf op is gedrukt dat groter is dan 70cm2, is de kleding belastingvrij en hoeft de werkgever er dus geen extra premies over te betalen.

Weet je niet zeker of je verplicht bent om veiligheidskleding te dragen? Of weet je niet goed welke kleding er gedragen moet worden? Lees dan de overeenkomst tussen jij en je werkgever, daar staat in welke kleding verplicht is.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo