Verbouwen

Beroepsfederatie toeleveranciers maakt doe-het-zelfsector duurzamer

Beroepsfederatie toeleveranciers maakt doe-het-zelfsector duurzamer
HIMA Benelux, de beroepsfederatie voor toeleveranciers in de doe-het-zelfsector, heeft een ambitieus plan klaar om vanaf 2024 haar leden actief te begeleiden om de duurzame transitie die Europa oplegt te helpen verwezenlijken.

Overkoepelende strategie

Net als andere industrietakken moet ook de doe-het-zelfsector grote inspanningen leveren om de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen te helpen realiseren. Om haar bedrijven te ondersteunen in hun duurzaamheidsambities heeft HIMA Benelux, de beroepsfederatie voor toeleveranciers in sector, een overkoepelende strategie uitgetekend.

Aan de basis liggen vier pijlers: klimaat, producten, waardeketen en mensen. Op elk vlak streeft HIMA Benelux concrete acties na, met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) op lange termijn. Zo worden vraag en aanbod slimmer op elkaar afgestemd om overproductie en overstocks te vermijden. Dat bespaart grondstoffen, transport en energie. Door te investeren in innovatie onderzoekt de sector nieuwe, minder vervuilende producten of productieprocessen.

HIMA neemt ook de uitgestoken hand aan van de Europese beroepsfederatie van retailers in de DIY, Edra, oms samen met Himanetwork (de Europese Federatie) te werken aan het reduceren van de CO2-uitstoot.

Tegelijk is er een brede informatiecampagne. Met praktijkgerichte online webinars en artikelen over duurzaamheid inspireert HIMA Benelux haar leden over MVO en duurzaamheid. Ze communiceert over concrete initiatieven binnen de sector en volgt die mee op. De federatie helpt kleinere bedrijven bij het opstellen van een klimaatactieplan. Door de begeleiding en opvolging kunnen de leden tijdens hun duurzame transitie blijven focussen op hun professionele activiteiten.

Investeren in duurzame transitie

De toeleveranciers in de DIY zijn alvast vragende partij om begeleid te worden.

“Er is voor HIMA Benelux een belangrijke rol weggelegd om de relevantie van duurzaamheid goed te definiëren”, zegt Hendrik Vervenne, managing director van Compo. “Wat is duurzaamheid, waarom is het zo belangrijk? En hoe kan elk bedrijf hiermee een eigen meerwaarde creëren?”


De bouw- en verbouwsector is één van de sectoren met een erg grote eclogische voetafdruk, onder meer door de lange toeleveringsketen en de vaak zware industriele processen. Grondstoffen en onderdelen komen nu nog uit alle uithoeken van de planeet. Door bewust werk te maken van duurzaamheid wil HIMA Benelux de sector mee ten goede veranderen.

“We zien vandaag in onze sector de bereidheid toenemen om te investeren in duurzaamheid”, zegt gedelegeerd bestuurder Piet De Coninck. “Maar we kunnen de duurzame transitie alleen doen slagen als we ze sectorbreed aanpakken. HIMA Benelux telt ongeveer 100 leden, heel wat KMO’s en familiebedrijven. Samen kunnen we een cruciale bijdrage leveren aan het terugdringen van de klimaatverandering.”


Praktijkvoorbeeld

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen toeleveranciers en retailers is het duurzaamheidsplan van de Franse groep Saint-Gobain, een van de grootste spelers in de sector met wereldwijd 170.000 werknemers. De groep zet bewust in op het gebruik van duurzame grondstoffen en gerecycleerde materialen. Door nauwer samen te werken worden ook de productieprocessen energie-efficiënter, en vermindert het transport.

Ook interessant