Verbouwen

Groeiende doe-het-zelfsector botst op verstoorde wereldwijde toeleveringsketen

Groeiende doe-het-zelfsector botst op verstoorde wereldwijde toeleveringsketen
Tijdens de coronacrisis nam het aantal doe-het-zelvers en klussers een hoge vlucht, de sector groeide met bijna 15 procent. Die evolutie is goed nieuws voor de toeleveranciers in de sector, maar brengt ook grote uitdagingen met zich mee: de toegenomen vraag naar duurzame producten, de aanhoudende onzekerheid in de wereldwijde toevoerketens, en de explosief gestegen grondstof- en transportprijzen. Vakfederatie Hima (de opvolger van het in 1999 opgerichte FEBIN) wil op Europees niveau afspraken maken om de spanningen tussen retailers en fabrikanten weg te werken.

Hima Benelux (Home Improvement Manufacturers Association) houdt op de Corda Campus in Hasselt zijn eerste live ledenbijeenkomst. De federatie, die een honderdtal toeleveranciers uit de doe-het-zelfsector vertegenwoordigt, lanceert er officieel haar nieuwe naam en haar toekomstvisie voor 2025.

De sector kon in Hasselt terugblikken op een uitstekend (anderhalf) jaar. De doorverkoopcijfers tonen een groei die dicht tegen de 15 procent aanleunt. Veel mensen zagen de lockdown als een kans om hun woning en hun tuin onder handen te nemen. Ze ontdekten nieuwe creatieve hobby’s en ontpopten zich tot fervente doe-het-zelvers en klussers. Die ontwikkeling die zich vooralsnog onverminderd verderzet, kwam als geroepen voor de sector. Die had voordien te kampen met een dalende interesse bij jongeren.

Maar de medaille heeft ook een keerzijde. De wereldwijde logistieke keten raakte volledig verstoord, met laattijdige leveringen als gevolg. De explosieve stijging van grondstof- en transportprijzen zette ook de prijzen in de doe-het-zelfzaken onder druk. Die situatie leidde tot spanningen tussen de retailers, de distributeurs en de fabrikanten in de sector.

Krachten bundelen op Europees niveau

“Als vakfederatie willen we bruggen bouwen”, zegt Piet De Coninck, gedelegeerd bestuurder van Hima. “In volle pandemie hebben we als federatie de krachten gebundeld met onze Europese en internationale tegenhangers. Om de situatie in de sector te ontmijnen, hebben we in overleg met de retailers op Europees niveau een code of conduct uitgewerkt. De afspraken moeten een antwoord bieden op het potentiële conflictmodel tussen de retail, de distributeurs en fabrikanten. Dit is geen Belgisch probleem, alle landen rondom ons maken hetzelfde mee. We moeten de spanningen op Europees niveau neutraliseren.”Groeiende doe-het-zelfsector botst op verstoorde wereldwijde toeleveringsketen
Piet De Coninck, gedelegeerd bestuurder

Hima roept op tot grensoverschrijdende samenwerking, data-uitwisseling en wederzijds begrip. Piet De Coninck: “Overal in Europa wordt onze sector met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Er is niet alleen de verstoorde toevoerketen. Consumenten én beleidsmakers vragen meer duurzame producten, denk maar aan de ambities van de Europese Green Deal. Ook de almaar snellere digitale samenleving verandert het winkelgedrag en maakt het verwerken en analyseren van data steeds complexer. Als vakfederatie willen we onze leden ondersteunen met inzichten in al die trends.”


Groeiende doe-het-zelfsector botst op verstoorde wereldwijde toeleveringsketen

Ook interessant