Algemeen

Belgische staat kan jaarlijks tot 200 miljoen euro extra rapen in de bouw

Belgische staat kan jaarlijks tot 200 miljoen euro extra rapen in de bouw
"Vandaag werken in de bouw zo'n 70.000 gedetacheerde arbeiders en zelfstandigen. Die zijn hier zeker welkom, want we hebben jaarlijks zo'n 15.000 extra mensen nodig in de sector. En al die gedetacheerden kunnen bovendien zorgen voor extra belastinginkomsten voor België. Het gaat maar liefst over tot 200 miljoen euro per jaar", zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.

Bouwunie verwijst naar de fiscale inhoudingsplicht, gekoppeld aan de Belasting Niet-Inwoners (BNI). Buitenlanders die een bepaalde tijd in België werkzaam zijn, moeten op hun inkomens in België belasting betalen, de zogenaamde Belasting Niet Inwoner (BNI).

"De belastingdruk is nergens zo hoog als in België, zo bleek onlangs nog uit het OESO-rapport. De overheid kan geld halen uit de bouwsector om werken meer te laten lonen. Alleen vergeet, of vertikt, de fiscus om die BNI te innen. Waardoor de Belgische staat dus al die honderden miljoen misloopt.", aldus Waeytens.

Bouwunie dringt erop aan dat de fiscus hier werk van maakt. "Zodat onze Belgische bouwbedrijven in het algemeen en onze Vlaamse kmo-bouwbedrijven in het bijzonder met gelijke wapens kunnen concurreren. En België extra inkomsten heeft die het kan gebruiken om onze bouwsector te ondersteunen", besluit Waeytens.

België heeft met elke EU-lidstaat, maar ook met de meeste derde landen, een billateraal akkoord om dubbele belasting te vermijden: de zogenaamde dubbelbelastingverdragen. Deze verdragen bepalen o.a. dat wanneer een werknemer uit het buitenland 183 dagen aanwezig is en werkt in België, hij of zij op dat in ons land verdiende inkomen belasting moet betalen – de zogenaamde belasting voor niet-inwoners (BNI). De werkgever van een dergelijke gedetacheerde arbeider moet hiertoe bedrijfsvoorheffing inhouden op zijn in België verdiend loon en dat doorstorten naar de fiscus.

150 tot 200 miljoen

"Maar hier knelt dus het schoentje", aldus Waeytens. Het sectorfonds binnen de bouw Constructiv kan op basis van onder andere de Limosa-melding precies weten hoeveel en hoelang gedetacheerde arbeiders op onze werven aanwezig zijn. "Maar de fiscus gebruikt vandaag dergelijke databanken niet. Mocht ze de Limosa-gegevens gebruiken voor een eerste grove selectie, dan zou ze uit berekeningen van Constructiv jaarlijks 150.000.000 tot 200.000.000 euro kunnen innen", verduidelijkt Waeytens. Volgens Bouwunie is dit zelfs nog een onderschatting, gezien de gedetacheerde zelfstandigen en de vennootschap-werkgevers niet in de schatting werden opgenomen. Ook voor hen zijn de regels bepaald in de dubbelbelastingverdragen. Voor de zelfstandigen is er bijvoorbeeld sprake van een vaste inrichting. "Wat toch evident lijkt, als een gedetacheerde zelfstandige meer dan 6 of 9 maanden in ons land actief is", besluit Waeytens.

Ook interessant


Build for Life