Nieuwbouw

Orderboekjes bouwsector voor het eerst weer beter en langer gevuld

Orderboekjes bouwsector voor het eerst weer beter en langer gevuld
"De orderboekjes van onze aannemers zijn voor het eerst sinds lang weer beter en langer gevuld. Absoluut een lichtpuntje dat ons voorzichtig doet denken dat het ergste in onze sector stilaan achter de rug is", klinkt het bij Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.

De driemaandelijkse Bouwbarometer doet alvast hopen van wel. Zo heeft 28% van de bouwbedrijven voor meer dan zes maanden werk, waarvan 9% voor meer dan 9 maanden. Ruim een derde verzekerde zich van werk de komende 3 tot 6 maanden. Bijna vier op tien voor minder dan 3 maanden.

Een groot verschil met de voorgaande kwartalen, zeker in vergelijking met het laatste kwartaal van 2023. Toen zag slechts 15% van de bouwbedrijven hun orderboekjes gevuld voor meer dan zes maanden, waarvan 5% voor meer dan 9 maanden. 32% had werk voor de komende 3 tot 6 maanden en 43% voor minder dan 3 maanden.

"Al zijn we er nog lang niet. Met het vertrouwen van onze bouwbedrijven in de conjunctuur zit het dus nog steeds niet goed", nuanceert Waeytens meteen. Zo klokt de Barometer af op 96,7 punten, dat is even slecht als eind vorig jaar. Vooral de lage winstgevendheid en hoge kosten blijven de bouwondernemers zorgen baren.

Bouwunie benadrukt dat de bouwsector nog elke vorm van steun kan gebruiken. Zo moeten bestaande bouwgerelateerde steunmaatregelen voor particulieren in geen geval verdwijnen. Zelf stelt Bouwunie een bijkomend belastingvoordeel voor (ver)bouwers voor, namelijk 15 procent van alle bouwuitgaven en -investeringen aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen. Voorts blijft Bouwunie aandringen op een verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw zonder beperkingen.

De winstgevendheid blijft hét grote zorgenkind van de Vlaamse bouwbedrijven. Ook nu zegt 1 op 3 dat de winstgevendheid van het bedrijf de jongste drie maanden is afgenomen tegenover 1 op 10 die zijn rentabiliteit heeft zien toenemen. En een even laag aantal voorziet een echte verbetering voor de eerstvolgende maanden terwijl 1 op 3 een achteruitgang verwacht. Dat is wel beter dan in het vorige kwartaal toen 4 op 10 van een daling spraken.

Minder personeel

In het eerste kwartaal van 2024 zijn er opnieuw meer bouwbedrijven die met minder mensen werken (17%) dan dat er extra mensen hebben aangeworven (11%). In de eerstvolgende weken willen of moeten 19% van de ondervraagde bouwbedrijven afslanken en zullen 15% extra mensen aanwerven.

Onrust over economische situatie

De 'tevredenheid met de economische situatie' ligt historisch laag en neemt zelfs nog af. 61% van de bouwondernemers is daarover uitgesproken misnoegd. Nog meer dus dan de 57% van het vierde kwartaal van vorig jaar.

Nog uitzonderlijker is dat 33% ontevreden is over de algemene toestand van het eigen bedrijf. Dat is abnormaal veel, en nog meer dan de 29% van het vorige kwartaal.

Ook interessant