Belgische kantoorkost op 10 jaar tijd met 19% gedaald

  BE   7 december 2015 Bron: Luna
De Occupiers Cost Index (OCI), of kantoorkost per medewerker, is met afgerond 2% gedaald tegenover vorig jaar. Dat berekende Colliers International in haar jaarlijks onderzoek naar de globale kantoorkost per (full-time) medewerker, zowat de Facilities barometer in immoland. De OCI 2015 bedraagt 11 759€, tegenover € 12.017 in 2014. De Belg houdt duidelijk vast aan zijn kantoren en laat kansen liggen om zijn huurvoorwaarden te hernegotiëren. De kantoorkost kan potentieel 10 à 15% dalen, maar daalt slechts een fractie daarvan. Over de 10 jaar dat de OCI voor België berekend wordt, van 2006 tot 2015, is de kantoorkost met 19% gedaald in België. Het gaat om cijfers die gecorrigeerd werden voor inflatie. Dit vertegenwoordigt alvast een mooie besparing. Dit gezegd zijnde, is bijvoorbeeld in Nederland de kantoorkost alleen al de voorbije twee jaar met 15% gedaald. De kantoorkost per medewerker bedraagt in Nederland slechts drie kwart van onze kantoorkost.

Opvallend is dat het Facilities Management, oftewel het beheer van het gebouw, met maar liefst 30% is gestegen op jaarbasis. Dit zou liggen aan het feit dat er meer tijd wordt geïnvesteerd in het zoeken naar (kleinere) besparingen, terwijl men onvoldoende gebruik maakt van het potentieel aan grote besparingen door de hernegotiatie van de huurvoorwaarden.

De Belgische kantoorkost is maar liefst 39% duurder dan het Europees gemiddelde. België heeft de 9de duurste kantoorkost van 29 Europese landen. Zwitserland heeft de duurste kantoorkost, nl. 17 862€. Bulgarije heeft met 2 513€ de laagste kantoorkost.

Belgische kantoorkost op 10 jaar tijd met 19% gedaald

België een stuk duurder dan Nederland

“Het loont steeds de moeite om, wanneer mogelijk, zijn huurvoorwaarden te heronderhandelen”, aldus Jeroen Govers, Senior Director Real Estate Services bij Colliers International Belgium. “Als men zijn kosten challenget, kan men makkelijk 10% à 15% besparen. Maar de Belg doet dat dus onvoldoende. Als we kijken naar Nederland, ziet dat plaatje er helemaal anders uit. Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar al flink bespaard op hun kantoorkosten, waardoor ze al 22% goedkoper waren dan wij. Dit jaar daalt de kantoorkost in Nederland opnieuw, en wel met maar liefst 10%. Nederland is daarmee opnieuw de grootste daler in Europa. De kantoorkost in Nederland bedraagt maar 75% van de onze, wat hen toch wel een groot concurrentieel voordeel geeft.”

Ook Duitsland heeft een lagere kantoorkost dan wij: 21% lager dan de Belgische OCI. Luxemburg en Frankrijk hebben een respectievelijk 26% en 20% hogere kantoorkost dan België. De OCI bleef gelijk in Luxemburg, en steeg zelfs in Frankijk. “We zien vooral in Parijs een schaarste ontstaan, zeker voor de grotere kantooroppervlakten. Dat doet de prijzen stijgen. Frankrijk is eerder een ‘eigenaarsmarkt’ aan het worden, in tegenstelling tot België waar de huurders sterker staan”, aldus nog Govers.

Belgen besparen op dienstverlening – Facilities management 30% duurder geworden

Opvallend is dat het Facilities Management, ofwel de personeelskost van het beheer van de centrale functies van het gebouw, met maar liefst 30% is gestegen op jaarbasis. Het gaat dan concreet om de management kost die gepaard gaat met het duurzamer maken van het gebouw (het energieverbruik optimaliseren en de afval verminderen bijvoorbeeld), de kwaliteitscontrole en het risicobeheer (bijvoorbeeld risicoanalyse en ontruimingsoefeningen). Deze kostengroep vertegenwoordigt weliswaar maar een kleine proportie van de OCI (5% in België, 3% gemiddeld in Europa). Over heel Europa is deze kostencategorie met gemiddeld 25% gestegen. De stijging is dus algemeen, maar toch hoger in België, die de derde hoogste kost in Europa laat optekenen voor Facilities Management.

“Organisaties vinden het vandaag vanzelfsprekend dat een gebouw duurzaam is, en zijn niet bereid om hier extra voor te betalen”, licht Pierre-Gilles Solvit, General Manager Colliers International Belgium nv, toe. “De voornaamste reden dat deze management kost gestegen is, is volgens ons dat er meer tijd geïnvesteerd wordt in het zoeken naar besparingen. Jammer genoeg gaat het dan meestal over kleinere besparingen, terwijl men de potentieel grotere besparingen nog te vaak links laat liggen.”

Als we verder inzoomen op de Belgische cijfers, zien we dat het grootste deel (58%) van de kantoorkost, namelijk ‘ruimte & infrastructuur’, ongeveer gelijk blijft (-0,4%). De indexering van huurcontracten zorgt meestal voor een kleine stijging van deze kost, maar dit jaar was er nauwelijks indexering. Dit is ook de kostencategorie waar we de resultaten kunnen zien van de hernegotiatie van de huurvoorwaarden. Ondanks het feit dat de kantorenmarkt nog altijd een huurdersmarkt is, zien we duidelijk dat bedrijven nog onvoldoende bezig zijn met de hernegotiatie van hun huurvoorwaarden; de kost daalt immers nauwelijks. Dit is wel de kostencategorie waarin België relatief gezien het best scoort: we zitten hier ‘slechts’ 27% boven het Europees gemiddelde.

In de categorie ‘Mensen & organisatie’ scoren we typisch slecht, o.a. omwille van onze hoge loonkosten. Deze kostencategorie, die 37% vertegenwoordigt van de Belgische kantoorkost, daalt desalniettemin met 7,8%. Bedrijven besparen dus vooral in deze categorie, o.a. op dienstverlening voor wat betreft vergaderfaciliteiten en catering. Ook via de dematerialisatie van documenten en op het vlak van ICT, bijvoorbeeld via goedkopere telefonie, wordt er bespaard.

Belgische kantoorkost op 10 jaar tijd met 19% gedaald

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo