Belg verspilt geld door slechte dakisolatie

  BE   21 november 2014 Bron: UPR
63% van de Belgen met een bestaande woning is niet bereid om de komende 5 jaar zijn dakisolatie te verbeteren. 21% van de bestaande woningen heeft zelfs geen dakisolatie. Nochtans gaat de meeste warmte verloren door het dak, en is 3 op 4 zich daarvan bewust. De belangrijkste hindernissen om de dakisolatie te verbeteren, zijn een gebrek aan budget, onvoldoende kennis van dakisolatienormen en van geschikte dakisolatie materialen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Unilin, division insulation uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau bij een representatieve steekproef van 500 Belgen.

De lage investeringsbereidheid voor dakisolatie is geen goed nieuws voor België. Ons land behoort nu immers al bij de vijf meest CO2-vervuilende landen ter wereld. Slecht of niet geïsoleerde daken zijn bovendien een belangrijke oorzaak van de grote ecologische voetafdruk van België. Volgens cijfers van het Wereldnatuurfonds (WWF) bedraagt de ecologische voetafdruk per Belg 7,45 hectare en is dat vooral te wijten aan het groot patrimonium aan relatief oude en slechtgeïsoleerde gebouwen waaruit veel energie ontsnapt.

Ondanks het besef van het grote warmteverlies en de gevolgen hiervan voor de energiefactuur is dakisolatie geen prioriteit voor de Belg. 63% van de Belgen met een bestaande woning is niet bereid om de komende jaren het dak en/of zoldervloer te isoleren of de bestaande isolatie te verbeteren. Nochtans is de Belg zich bewust van het energiebesparend effect van dakisolatie. 3 op 4 weet dat het grootste warmteverlies in de woning via het dak gaat en voor 87% is het verlagen van de energiekost de belangrijkste reden om wel te investeren in dakisolatie.

Complexe wetgeving en onvoldoende kennis belangrijke hindernis

Een belangrijke reden om niet te investeren in dakisolatie is budget. 38% ,van de Belgen zegt andere budgettaire prioriteiten te hebben. Vooral bij jongeren en jongvolwassenen onder 34 jaar is het beperkt budget een heikel punt 70%. Nochtans weet 75% dat de overheid premies uitreikt voor dakisolatie van bestaande woningen. Verder blijkt uit de peiling dat 55 plussers zich te oud vinden om nog investeren in dakisolatie (40%).

Naast budget bepaalt ook een onvoldoende kennis van de huidige normen, de premies en meest geschikte isolatiematerialen de investeringsbereidheid in dakisolatie. Door het gebrek aan kennis en de complexiteit van de regelgeving inzake energie-efficiëntie zien de Belgen het bos niet meer door de bomen.

1 op 4 weet niet dat de overheid premies geeft voor dakisolatie voor renovaties. 7 op 10 Belgen weet niet welke dakisolatiematerialen milieuvriendelijk zijn en bovendien vinden ze het moeilijk om de meest geschikte dakisolatie te kiezen (67%). Door de verstrengde dakisolatienormen en de complexiteit ervan is 6 op 10 Belgen ervan overtuigd dat dakisolatie door vakmensen moet worden geplaatst.

Unilin dakisolatie

Premies en fiscale voordelen niet allesbepalend

Het valt op dat de bereidheid om in dakisolatie te investeren nauwelijks bepaald wordt door premies en fiscale voordelen. Slechts 17,5% wil investeren in een betere dakisolatie om nu nog te genieten van de overheidssteun en 6 procent om in orde te zijn met de strengere EPB-normen.

Het verbeteren van de energie-efficiëntie van de woning (65%) en het verkleinen van de impact op het milieu (36%) zijn voor 37% eigenaars van een bestaande woning voldoende reden om hun dakisolatie te verbeteren.

“Het paradoxale is dat mensen zich dus ten volle bewust zijn dat een slechte dakisolatie voor een hogere energiefactuur zorgt maar dat ze toch andere prioriteiten leggen in hun renovatie-project. Om de EU 2020 energie-efficiëntie normen te realiseren, zal de overheid niet alleen moeten inzetten op premies maar vooral op sensibilisering en een duidelijke communicatie over dakisolatiemogelijkheden, terugverdientijden en energie-efficiëntie maatregelen om zo meer eigenaars van een bestaande woning te motiveren hun dakisolatie te verbeteren,” aldus Kris Bulckaen, sales en marketingdirector BELUX.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo