Nieuwbouw

BTW-verlaging geldt ook voor slachtoffers overstromingen

BTW-verlaging geldt ook voor slachtoffers overstromingen
Foto: © Belga
De Confederatie Bouw is tevreden dat de federale regering de btw-verlaging van 21% naar 6% voor sloop en heropbouw ook toelaat voor slachtoffers van de overstromingen die hun woning op een ander perceel moeten bouwen. Daarmee voert de federale regering één van de maatregelen uit van het memorandum dat de Confederatie meteen na de overstromingen opstelde. Wel moet de verlaagde btw ook langer dan eind 2022 van kracht blijven en moet vernietiging door water gelijkgesteld worden aan afbraak. Enkel zo kunnen de slachtoffers van de overstromingen effectief geholpen worden bij de heropbouw van hun woning.

Na de overstromingen van juni en juli 2021 zullen een aantal woningen niet meer heropgebouwd kunnen worden op hetzelfde perceel en dat als gevolg van een beslissing van de bevoegde overheid. Daarom vroeg de Confederatie Bouw na deze ongeziene overstromingen dat de tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% voor de afbraak en wederopbouw van woningen voor slachtoffers van die overstromingen ook van toepassing zou zijn voor de wederopbouw op een nieuw perceel.

De administratie Financiën zal binnenkort een circulaire publiceren waarin onder andere deze tolerantie wordt uitgewerkt voor privéwoningen die ernstige schade hebben opgelopen door de overstromingen in juni en juli én waarvan de bevoegde overheid heeft geoordeeld dat er niet heropgebouwd mag worden op hetzelfde perceel.

Daarnaast pleit de sectorfederatie er ook voor dat de vernietiging van een woning door water gelijkgesteld zou worden aan afbraak, zodat ook deze wederopbouw ook in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief van 6%. Ook moet het tijdelijk karakter van de verlaagde btw op sloop en heropbouw, dat nu geldt tot eind 2022, verder worden uitgebreid in de tijd. Een bouw- of renovatieproces duurt immers langer dan 12 maanden, onder andere door de aanvraag en de toekenning van de nodige bouwvergunningen. Indien deze lagere btw afloopt eind 2022, riskeren heel wat slachtoffers van de overstromingen er dan ook geen gebruik van te kunnen maken. Dat zou natuurlijk ongehoord zijn.