BTW-verlaging bouw mist doel niet

  BE   20 februari 2019 Bron: Bouwunie
BTW-verlaging bouw mist doel niet
Professor Gert Peersman zegt vandaag in De Standaard dat btw-verlagingen in de praktijk minder doorgerekend worden in de consumptieprijzen dan de meeste theoretische modellen voorspellen. Hij heeft serieuze twijfels bij het prijseffect voor de klant. Bouwunie wil graag de bedenkingen van de professor nuanceren.

Dit kan waar zijn in andere sectoren, zoals de voorbeelden in de krant uit de horeca of bij de kappers, maar in de bouwsector is dat anders. Bouwbedrijven rekenen in netto-prijzen. dus exclusief btw. De klant voelt onmiddellijk het verschil tussen 21% btw en 6% btw. De prijs voor de klant zal met een btw-verlaging wel degelijk substantieel dalen.

Dat hebben tijdelijke btw-verlagingen op nieuwbouw in het verleden duidelijk bewezen. Zo was er in 2009 en 2010 een verlaagd btw-tarief van toepassing op de eerste schijf van 50.000 euro voor een nieuwe woning én voor afbraak en heropbouw in alle gemeenten, met als doel de economie en de koopkracht te stimuleren. Met succes. Een enquête van Bouwunie in die periode bij 429 woningbouwbedrijven wees uit dat 30% van hen hierdoor meer werk had. 15% trok extra klanten aan. Bij 24% had dit een positief effect op de tewerkstelling. Er werden mensen aangeworven, er konden ontslagen vermeden worden en er was minder tijdelijke werkloosheid. Een gelijkaardige enquête in 2003 bij 704 Vlaamse bouwbedrijven naar aanleiding van het verlaagde btw-tarief op renovatiewerken aan woningen tussen 5 en 15 jaar oud, wees uit dat drie vierden hierdoor een duidelijke verschuiving van het zwarte naar het witte circuit voelden.

Een btw-verlaging op nieuwbouw en in het bijzonder een uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en vervangende nieuwbouw van een woning of appartementsgebouw naar alle gemeenten, is doeltreffend. Het leidt tot meer werk, minder zwartwerk, economische groei en meer jobs. Het is bovendien een stimulans om te kiezen voor een nieuwe woning die aan alle moderne energie- en comforteisen voldoet. Het in stand houden van energieverslindende woningen via wat oplapwerk wordt minder interessant.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo