BIS 2018

BIS 2018: Iedereen BEN? De Vlaamse bouwer is er bijna!

  BE   9 oktober 2018 Bron: Marquiz
BIS 2018: Iedereen BEN? De Vlaamse bouwer is er bijna!
De Vlaamse bouwer wordt steeds energiebewuster, zo blijkt uit de nieuwbouwcijfers die het Vlaams Energieagentschap zopas bekendmaakte tijdens de opening van de bouwbeurs bis. In 2017 voldeed maar liefst 66% van de opgeleverde nieuwe woningen reeds aan de BEN-norm, terwijl Bijna-EnergieNeutraal pas vanaf 2021 wettelijk verplicht zal zijn. Om ook de overige 34% kandidaat-bouwers over de streep te trekken, is er de website www.iedereenBEN.be. Die legt niet alleen uit hoe nu al BEN-bouwen vlot haalbaar is, maar eveneens hoe je het betaalbaar houdt.

Sinds 2006 bestaat de EPB-regelgeving die de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen en vergunde renovaties vastlegt. Hoewel die wettelijke eisen – uitgedrukt in E-peil – stelselmatig verstrengd worden, blijkt het gemiddelde E-peil van opgeleverde woningen beter te zijn dan de E-peileisen van dat jaar.

Veel van de Vlaamse nieuwbouwwoningen voldoen zelfs nu al aan de BEN-norm (wat staat voor Bijna-EnergieNeutrale nieuwbouw), hoewel die norm pas vanaf 2021 wettelijk verplicht zal zijn. Voor bouwaanvragen van 2015 haalde 36% een E-peil van 30 of lager (E30 is een van de kernvoorwaarden om van een BEN-woning te kunnen spreken), in 2016 was dat 52% en in 2017 maar liefst 66%.

Gemiddeld E-peil en E-peileis per aanvraagjaar

6 voorwaarden voor BEN

In Vlaanderen wordt een nieuwe woning of een nieuw appartement als BEN bestempeld als aan 6 voorwaarden wordt voldaan:

 1. het E-peil is lager of gelijk aan E30,
 2. het S-peil is lager of gelijk aan S31,
 3. elk van de constructiedelen voldoet aan een specifieke Umax-eis,
 4. de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh,
 5. de woning beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010,
 6. de energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.

BEN-bouwen is haalbaar en betaalbaar

De 6 voorwaarden waaraan een BEN-woning moet voldoen, klinken allicht heel theoretisch in de oren. Om op een overzichtelijke manier duidelijk te maken wat BEN-bouwen betekent in de praktijk, en om aan te tonen dat er nu al tal van bouwoplossingen bestaan die BEN-bouwen haalbaar en betaalbaar maken, sloegen diverse marktleiders uit de Vlaamse verbouwsector reeds in 2014 de handen ineen voor de realisatie van de website www.iedereenBEN.be. Met bijna 50.000 Vlaamse bezoekers per jaar - dat zijn meer bezoekers dan er in Vlaanderen bouwaanvragen zijn - is www.IedereenBEN.be inmiddels uitgegroeid tot de meest bezochte site over BEN-bouwen.

Op www.iedereenBEN.be loodst coach BEN kandidaat-bouwers doorheen de 5 stappen die moeten worden genomen om een woning BEN te maken. Van 'dak en vloer' over 'buitenmuren', 'glas, ramen en deuren' en 'ventilatie' tot 'verwarming en hernieuwbare energie'.

Bij elk van die stappen wordt op een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers, financieringstips…

Daarnaast vind je op IedereenBEN.be een luik met voorbeelden van BEN-realisaties. Via de navigatiebalk bovenaan krijg je ook tips om BEN-bouwen betaalbaar te maken, zoals: bouw compact en eenvoudig, faseer de werken, zoek goedkopere alternatieven voor de inrichting en de afwerking, steek zelf de handen uit de mouwen, en bovenal: kies voor de ruwbouw en de technieken het 'economisch optimum' - de oplossing met de beste kosten-batenverhouding.

Schrijf je in voor de BEN-challenge

Wil ook jij de uitdaging aangaan om al vandaag een nieuwe woning te bouwen die beantwoordt aan de normen van morgen? Dan helpt coach BEN je niet alleen via de website www.IedereenBEN.be op weg met heel wat info en nuttige tips & tricks, maar ook via wekelijkse nieuwsbrieven: de BEN-challenge.

Inschrijven voor de BEN-challenge kan via www.IedereenBEN.be > rechternavigatiebalk ‘Schrijf je in voor de BEN-challenge’.


Lees ook:

Verstuur
 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Loxone
 • bouwinfo