Architectuur

Architectuurprijs naar afstudeerproject van Franky Larousselle

Architectuurprijs naar afstudeerproject van Franky Larousselle
‘Interlinie, RE:MEAT’, het project waarmee Franky Larousselle afstudeerde aan de faculteit Architectuur en kunst van de UHasselt, heeft de Euregionale Architectuurprijs 2013 in de wacht gesleept. “Het winnende project belichaamt alles wat het beroep van architect inhoudt: een helder concept, kennis, sociaal engagement en beeldende beleving”, aldus de jury. “Het project toont bovendien de persoonlijke signatuur van een zeer getalenteerde jonge architect.” Aan de internationale prijs is 2.500 euro verbonden. “Onze faculteit ziet zich met deze award beloond voor de jarenlange inzet in onderwijs en onderzoek en de uitbouw van een sterk team”, zegt decaan Rob Cuyvers.

De Euregionale Architectuurprijs – een organisatie van SCHUNCK* – werd afgelopen zaterdag (16 november) uitgereikt op campus Diepenbeek. Op de lijst met genomineerden stonden dertig afstudeerprojecten van vijf architectuuroplei dingen in de Euregio (naast de UHasselt gaat het om RWTH Aachen, FH Aachen, ULG Liège en MMAA Maastricht).

Een internationale jury van vijf architecten (Dirk Somers, Chantal Dassonville, Reinhard Lepel, Branimir Medi en Alex Montiel Aguilar) koos unaniem voor het project Interlinie, RE:MEAT van Franky Larousselle – een van de vier afstudeerprojecten die de faculteit Architectuur en kunst van de UHasselt afvaardigde. Larousselle plaatste op de Veemarkt in Sint-Truiden een nieuwe vorm van hybride bedrijvigheid, met o.m. een vleesverwerkingsbedrijf – en dat met veel respect voor de historische context. In juli 2013 werd hij voor dit project al bekroond met de Wanatoe Prijs 2013 van Architectuurwijzer.

De juryvoorzitter sprak lovende woorden. “Het winnende project belichaamt alles wat het beroep van architect inhoudt: een helder concept, kennis, sociaal engagement en beeldende beleving. Bovendien toont het de perso onlijke signatuur van een zeer getalenteerde jonge architect, niet alleen in het ontwerp van het project, maar ook in de prachtige presentatie ervan – de tekeningen, de maquette en het kleine boekje.”

De tweede prijs (1.250 euro) ging naar Leonard Wertgen (RWTH Aachen) voor zijn project Ein Hous. Milica Vrbaski (RWTH Aachen) kreeg de derde prijs (500 euro) voor Hydropower Station in the Highlands.

Veemarkt Sint-Truiden

De afstudeerprojecten van de faculteit Architectuur en kunst stonden afgelopen academiejaar in het teken van ‘bedrijvigheid’. “In het licht van de sluiting van Ford Genk is het meer dan ooit noodzakelijk om met creatieve, jonge studenten en onderzoekers op zoek te gaan naar verandering en innovatie”, zegt decaan Rob Cuyvers.

Interlinie RE:MEAT beantwoordt de vraag hoe je arbeid en productiviteit terug in de stad kan brengen. Het project gaat echter ook over cons umptie en over de oorsprong van ons voedsel, over het vlees dat we elke dag eten. “Interlinie RE:MEAT verwijst op een hedendaagse manier naar oude markthallen, naar de tijd waarin voedsel lokaal geproduceerd werd. De materialisatie van het project is een interpretatie van de dagelijkse routines in een slachthuis. Zo verwijst het zwartgeblakerde hout van de façade naar het roken van vlees”, aldus het juryrapport.

Franky Larousselle moest de inspiratie overigens niet ver zoeken. De EAP-laureaat werkte als jobstudent in een vleesverwerkingsbedrijf om zijn studies te bekostigen.

Hoogstaand

De juryleden en gelegenheidsanalist Christophe Grafe toonden zich zaterdag ook bijzonder enthousiast over de opleiding architectuur van de UHasselt. “De afstudeerprojecten zijn uitmuntend, zowel inhoudelijk als vormelijk. Het opgelegde thema ‘Bedrijvigheid’ is maatschappelijk relevant.”

De faculteit Architectuur en kunst heeft volgens de jury “de academisering (het inbedden van de opleiding in academisch onderzoek in het kader van het integratieproces) het best volbracht”. “De faculteit, één van de jongste architectuurfaculteiten van het land, heeft een unieke positie verworven en eigen niches gedefinieerd – zoals ‘herbestemming en beleving’, ‘universal design’, ‘stedenbouwkundig onderzoek d.m.v. participatie’ en ‘duurzaamheid’. Dit onderzoek voedt de ontwerpen zichtbaar. Het is mogelijk om onderzoek te combineren met mooie architectuur”, aldus de jury nog.

Tentoonstelling

Alle deelnemende projecten aan de Euregionale Architectuurprijs worden nog tot en met 19 december 2013 tentoongesteld in de faculteit Architectuur en kunst (gebouw E, campus Diepenbeek).