Vastgoed

Antwerpen maakt winnende projecten wedstrijd ‘alternatief wonen’ bekend

Antwerpen maakt winnende projecten wedstrijd ‘alternatief wonen’ bekend
Foto: © Victoriano Moreno
Stad Antwerpen selecteerde drie winnaars voor de vierde editie van de wedstrijd ‘alternatief wonen’. Het innovatief cohousingproject VillaVip in Merksem is één van de winnaars, zij vierden op 3 december de officiële opening met een buurtfeest. Ook Wooncoop De Wasserij en Collectief Goed vallen in de prijzen voor hun alternatief en vernieuwend woonproject. De winnaars ontvangen afhankelijk van het aantal wooneenheden een bedrag van 100.000 tot 500.000 euro. Met deze wedstrijd wil de stad innovatieve vormen van wonen stimuleren en inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod.

Stad Antwerpen pakt uit met drie winnaars van de wedstrijd ‘alternatief wonen’, die ze al voor de vierde keer organiseerde. Ze wil met deze wedstrijd, die ze in 2017 voor de eerste keer organiseerde, innovatieve en duurzame vormen van wonen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod. Projecten kunnen daaraan voldoen op verschillende manieren, door te werken met gedeelde ruimtes, verschillende functies en activiteiten of verschillende doelgroepen en gezinnen. Zowel individuen, groepen bewoners, organisaties als bedrijven konden een voorstel indienen.

De jury, voorgezeten door de Stadsbouwmeester, selecteerde voor deze editie drie winnaars die zich met hun project lieten opvallen door hun combinatie van innovatie en maatschappelijke meerwaarde. Naast cohousingproject VillaVip Merksem zijn ook wooncoop De Wasserij en Collectief Goed winnaars van de wedstrijd.

Schepen voor wonen Els van Doesburg: “Een divers, betaalbaar en duurzaam woonaanbod in Antwerpen is erg belangrijk voor mij. Deze wedstrijd is bedoeld als een impuls voor alternatieve woonvormen. Niet enkel financieel voor de winnaars, maar ook zodat goede voorbeelden, zoals VillaVip Merksem, anderen zouden inspireren om creatief op zoek te gaan naar andere manieren van wonen.”

VillaVip Merksem

VillaVip Merksem is een kleinschalig cohousingproject waarbij 10 volwassenen met een beperking samenwonen met zorgkoppel Wim Coel en Margot Geussens in de gerenoveerde kloostervleugel van het Runcvoorthof. Het zorgkoppel is verantwoordelijk voor de organisatie van de VillaVip en het verstrekken van persoonlijke zorg en ondersteuning aan de bewoners.

Op zondag 3 december, de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, vierde het zorgkoppel Wim en Margot de officiële opening van VillaVip Merksem met een winterhappening in de publieke achtertuin, waarop de hele buurt welkom was. Aanwezigen konden kennismaken met de bewoners en kregen een rondleiding in de woning.

Ook schepen voor wonen Els van Doesburg was aanwezig: “Ik ben enorm gecharmeerd door dit prachtige initiatief in waardevol stedelijk erfgoed. Wim en Margot creëren als zorgkoppel een warme en gezellige thuis waar de bewoners zelfstandig kunnen leven. Dat is echt hartverwarmend.”


Wim Coel van zorgkoppel VillaVip Merksem: “Als zorgkoppel zijn Margot en ikzelf de rode draad in huis. Dat geeft rust en voorspelbaarheid. De uitdaging bestaat erin om een warm gezinsleven te creëren en toch ruimte te laten voor individueel wonen. Het zijn immers volwassen mensen die niet komen om opgevoed te worden, maar om ondersteund te worden in hun leven.”


Antwerpen maakt winnende projecten wedstrijd alternatief wonen bekend
Zorgkoppel Wim Coel en Margot Geussens bij VillaVip Merksem © Victoriano Moreno

VillaVip Vlaanderen

VillaVip Vlaanderen, de overkoepelende organisatie, maakt projecten als deze mee mogelijk. Verspreid over Vlaanderen zijn er al 15 VillaVips waar volwassenen met een beperking de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, binnen een huiselijke context. De grootste groep bewoners zijn mensen met een verstandelijke beperking maar er wonen ook mensen met een fysieke beperking.

In elke VillaVip woont een zorgkoppel, dat samenleeft met de bewoners met een beperking. Zij organiseren de dagelijkse werking en door die projecten bewust kleinschalig te houden kunnen ze de bewoners voorzien van individuele zorg en ondersteuning. Dit doen ze niet alleen, maar in samenwerking met een thuiszorgdienst, andere zorginstanties en een klein team van vaste medewerkers. Iedere VillaVip heeft zijn eigenheid, doordat er een ander zorgkoppel actief is en de bewonersgroep anders is.

Ook interessant