Energie

Alles wat je moet weten van de salderingsregeling-afschaffing vanaf 2025

Alles wat je moet weten van de salderingsregeling-afschaffing vanaf 2025
De salderingsregeling voor zonnepanelen staat momenteel onder druk. Als de voorgestelde wijzigingen worden goedgekeurd, zal deze regeling voor eigenaren van zonnepanelen tussen 2025 en 2031 geleidelijk worden afgebouwd. Dit roept natuurlijk vragen op.

Blijven zonnepanelen een goede investering?

Ja, absoluut! Je kunt gerust zijn, want in alle mogelijke scenario's rondom de salderingsregeling blijven zonnepanelen nog steeds rendabel. In dit artikel zullen we uitleggen wat salderen inhoudt en wat je kunt verwachten in de toekomst.

Wat houdt salderen precies in?

In de vroege jaren 2000 waren zonnepanelen nog relatief duur en was het rendement ervan nog niet volledig bewezen. Om huishoudens aan te moedigen te investeren in zonnepanelen, heeft de overheid in 2004 de salderingsregeling ingevoerd. En met succes, want de afgelopen tien jaar is het aantal huishoudens met zonnepanelen aanzienlijk toegenomen.

De salderingsregeling in een notendop

Met zonnepanelen wek je in de lente- en zomermaanden vaak meer elektriciteit op dan je zelf gebruikt, vooral in de begindagen van de salderingsregeling, toen airconditioning, warmtepompen en elektrische auto's nog niet zo gangbaar waren. Tijdens de wintermaanden neem je daarentegen meer elektriciteit van het net af, omdat de opbrengst van je zonnepanelen dan lager is.

Daarom heeft de overheid besloten dat je elk kilowattuur (kWh) dat je op jaarbasis teruglevert, mag verrekenen met de kWh's die je van het net afneemt - dit wordt salderen genoemd. Je hoeft dus geen elektriciteitskosten te betalen voor de elektriciteit die je via het net hebt afgenomen als je zonnepanelen op jaarbasis evenveel of meer elektriciteit hebben opgewekt dan je hebt verbruikt.

Het is belangrijk op te merken dat je niet meer zelf opgewekte zonnestroom mag salderen dan het totale jaarlijkse stroomverbruik.

De uitdagingen van de regeling

De afgelopen jaren heeft ons energiesysteem ingrijpende veranderingen ondergaan. We zijn overgestapt van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Hoewel dit aanzienlijke voordelen heeft opgeleverd, waaronder schonere en goedkopere stroom, is er één probleem: ons stroomverbruik is niet altijd in lijn met het aanbod van wind- en zonne-energie. Zonnepanelen produceren vooral stroom overdag, terwijl de piek in ons stroomverbruik meestal 's avonds plaatsvindt.

Geleidelijke afbouw van de regeling

De afschaffing van de salderingsregeling zal niet plotseling plaatsvinden, maar zal geleidelijk gebeuren. Het oorspronkelijke plan was om hiermee in 2023 te beginnen, maar dit is uitgesteld tot 2025. Het einddoel blijft echter 2031, dus de afbouw zal sneller verlopen volgens het aangepaste schema. Het percentage van je eigen verbruik dat je mag salderen, zal in de loop der tijd dalen. Voor de elektriciteit die je aan het net terug levert, krijg je een afgesproken vergoeding. Het is belangrijk op te merken dat de Eerste Kamer nog moet instemmen met dit voorstel.

Blijft investeren in zonnepanelen aantrekkelijk?

Ja, dat blijft het zeker! Zonnepanelen blijven een investering met een zeer aantrekkelijk rendement, ongeacht de toekomstige veranderingen in de salderingsregeling. Als je in 2022 zonnepanelen aanschaft, is de terugverdientijd slechts 5 jaar. Zelfs als je na 2030 zonnepanelen koopt, zonder de salderingsregeling, blijft de terugverdientijd volgens TNO onder de 9 jaar.