Verwarming & Sanitair

Airconditioning installaties moeten verplicht gekeurd worden

Airconditioning installaties moeten verplicht gekeurd worden
De exploitant van een airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, is verplicht om het airconditioningsysteem goed af te stellen en te laten keuren door een erkende airco-energiedeskundige. Zo kan het energieverbruik beperkt worden. Op de website www.koeljegoed.be van het Vlaams Departement Omgeving staat alle informatie over de verplichte keuring, alsook een overzichtslijst van alle erkende deskundigen.

Steeds meer gebouwen zijn uitgerust met een airconditioningsysteem. Hierdoor stijgt ons energieverbruik: wereldwijd is nu al ongeveer een vijfde van het totale energieverbruik in gebouwen te wijten aan koeling. Daarnaast dragen airco’s ook bij tot het stedelijk hitte-eilandeffect en de uitstoot van broeikasgassen. Onze nood aan extra verkoeling draagt dus verder bij tot de opwarming van de aarde. De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen verplicht daarom de regelmatige keuring van airconditioningsystemen in gebouwen. Het gaat hier niet om kleine airco-installaties in een woning, maar wel om grotere installaties in kantoorgebouwen, bedrijven enz. Bedoeling van de verplichte keuring is om het rendement te verhogen, het energieverbruik te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

De airco-energiekeuring

In Vlaanderen moeten nieuwe airco-installaties voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW binnen de 12 maanden na ingebruikname een eerste keer gekeurd worden door een erkend airco-energiedeskundige. Nadien moeten exploitanten die installaties ook periodiek laten keuren, eveneens door een airco-energiedeskundige. De frequentie hangt af van het koelvermogen:
  • tussen 12 kW en 50 kW: om de vijf jaar
  • van 50 kW tot 250 kW: om de drie jaar
  • van 250 kW of meer: om de twee jaar

De airco-energiekeuring omvat een controle van de documentatie, een controle van een aantal werkingsparameters, een visuele inspectie, en een beoordeling van het correcte gebruik van het airconditioningsysteem.

Meer informatie en een lijst met erkende airco-energiedeskundigen kunt u vinden op www.koeljegoed.be.

Ook interessant