85 nieuwe windturbines geplaatst in 2015 in Vlaanderen

  BE   5 januari 2016 Bron: VWEA
In 2015 werden in Vlaanderen 85 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor 205,4 MW. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt nu 808,4 MW, t.o.v. 603 MW eind 2014. De Vlaamse Windenergie Associatie stelt dat deze aangroei een vertekend beeld geeft van de evoluties in de sector: de meeste vergunningen van de in 2015 gebouwde windturbines zijn immers 3 tot 5 jaar oud. Door het uitblijven van een resultaatgericht beleid en het gebrek aan investeringszekerheid dreigen de doelstellingen niet tijdig gehaald te worden.

Het aantal turbines dat in 2015 gebouwd werd, is bijna uitsluitend toe te wijzen aan oudere projectvergunningen. “Bij navraag blijkt dat de vergunningen van de in 2015 gerealiseerde windturbines in Vlaanderen drie tot vijf jaar oud zijn”, zegt VWEA directeur Bart Bode. Dit illustreert dat de doorlooptijd van windenergieprojecten nog steeds heel lang is en dat de beoogde versnelling in het beleid voorlopig achterwege blijft.

Geïnstalleer vermogen in Vlaanderen

Ondanks de inspanningen van de ontwikkelaars in een intensief voortraject, bieden overheden geen rechtszekerheid en ondanks onafhankelijke, gunstige onderzoeksresultaten worden nieuwe voorwaarden en monitoring opgelegd. De sector roept de Vlaamse regering op de obstakels weg te werken en snel werk te maken van een snel, eenvoudig en duidelijk vergunningenbeleid en er voor te zorgen dat de voorwaarden voor nieuwe projecten economisch voldoende rendabel blijven.

VWEA roept de Vlaamse regering daarnaast op om veel ambitieuzer te zijn in haar klimaat- en energiedoelstellingen. “De verdere uitbouw van windenergie in Vlaanderen is de beste garantie voor het halen van deze doelen”, stelt Bart Bode.

Opvallende verschillen tussen Vlaamse provincies

De nieuwe turbines werden vooral in de provincie Limburg (28 windturbines) en de havengebieden in Oost-Vlaanderen (31 turbines) gebouwd. In West-Vlaanderen (9 windturbines) en Antwerpen (10 turbines) is de aangroei - gezien het potentieel - eerder beperkt. Vlaams-Brabant doet het met 7 windturbines iets beter dan vorige jaren; een groot deel van de provincie blijft gehypothekeerd door bepaalde eisen vanuit de controlediensten van de luchtvaart.

85 nieuwe windturbines geplaatst in 2015 in Vlaanderen

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo